ASAP: Pán dekan Labaš, Vy nie ste sestra

Časté vyjadrenia dekana Lekárskej fakulty Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., v médiách na adresu rozvoja ošetrovateľstva na Slovensku sa v posledných dňoch stretli s kritikou slovenských sestier, združených v Asociácii sestier a pacientov (ASAP). Vo svojom najnovšom vyhlásení ASAP dôrazne protestuje proti dehonestujúcim vyjadreniam dekana na adresu vzdelania sestier v ošetrovateľstve.

Vo vyhlásení nazvanom „Pán dekan Labaš, Vy nie ste sestra“ ASAP ostro vystupuje proti častému a zavádzajúcemu vykresleniu role sestier ako „pomocníc lekára“, ktoré dekan Labaš ponúka verejnosti a pacientom. Sestry prekvapuje, že najvyšší predstaviteľ Lekárskej fakulty spochybňuje použiteľnosť vysokoškolského vzdelania sestier pri lôžku pacienta.

„Sestry nie sú pomocnice lekára,“ píše sa doslova vo vyhlásení, pripomínajúcom otvorený list. „Sestra je samostatný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, rovnocenný ako lekár, ale v úplne inej vednej disciplíne. Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti je vysoko profesionálna zdravotná starostlivosť.“

ASAP ďalej poukazuje na to, že neraz sa stáva, že sestra vykonáva zdravotnú starostlivosť nad rámec vymedzených kompetencií, ak lekár nie je prítomný, alebo ak musí poskytnúť intevenciu ihneď, napr. v nočných zmenách. Podľa ASAP sestra spolupracuje s lekárom, ale pri poskytovaní profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti nečaká iba na jeho príkazy. Posudzuje, diagnostikuje, plánuje, realizuje intervencie a vyhodnocuje – všetko v súlade s platnými kompetenciami pre sestry, ktoré stanovuje zastaralá vyhláška.

Sestry (okrem iného) zdôrazňujú, že pacienti potrebujú rovnako vysokokvalifikovaných a vzdelaných profesionálov v oboch vedných disciplínach – erudovaného lekára, aj erudovanú sestru. Spoločne s pacientmi pritom vnímajú, že chybou slovenského zdravotníctva nie je vzdelanie, ale nedostatok sestier, resp. nesprávne zloženie personálu na oddeleniach, kde prevažuje počet lekárov.

Záverom ASAP pripomína nedostatok sestier na Slovensku, ktorý nie je spôsobený zavedením vysokoškolského systému vzdelania v ošetrovateľstve, ale nízkym spoločenským a ekonomickým ohodnotením sestier. Aj preto podľa ASAP počet sestier na oddeleniach musí byť vyšší, aby mohli poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, bez poškodenia pacientov.

Celé znenie vyhlásenia si môžete prečítať na stránke ASAP www.asapoz.eu.

Pridaj komentár