Irisdiagnostika: Oplatí sa jej veriť? Ako funguje diagnostika z očí?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Oči vraj neklamú. Dá sa z nich však vyčítať zdravotný stav?

Irisdiagnostika (iridológia) je alternatívny medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou zdravotného stavu z očnej dúhovky.

Základ slova „Iri-“ je odvodený od mena gréckej bohyne dúhy. V latinčine iris znamená dúhu, ale aj dúhovku.

Čoraz viac ľudí vyhľadáva irisdiagnostiku ako pomôcku pri riešení zdravotných problémov. No mnohí od nej očakávajú priveľa.

Čo hovoria fakty?

Na čom je postavená irisdiagnostika?

Základom irisdiagnostiky je predpoklad, že každý orgán je nervovými zakončeniami prepojený s dúhovkou oka. Preto by sa vraj mali všetky zmeny v tele odzrkadľovať vo farbe a vláknach dúhovky.

Nepopierateľným faktom je, že každý má iné oči – orgány zraku sú rovnako pestré ako otlačky prstov. Okrem toho, oči sa môžu počas života meniť – áno, aj v dôsledku ochorenia.

Rýchla a bezbolestná

Výhody irisdiagnostiky sú jasné: je rýchla (ak neberieme do úvahy čakaciu dobu na vyšetrenie), a bezbolestná. Odborník by mal pri pohľade na vašu dúhovku zhodnotiť stav jednotlivých orgánov. Hovoríme zámerne „mal“, pretože nie každý, kto sa zaoberá touto metódou, ju aj ovláda. Navyše, stále existujú spory, či je diagnostika z dúhovky hodnoverná.

Znovuobjaviteľ irisdiagnostiky

Podľa iridológov je dúhovka rozdelená na 40 zón, ktoré zodpovedajú jednotlivým častiam tela. Tieto zóny a ich telesné spojenia znovuobjavil maďarský lekár Ignatz von Peczely, ktorý v roku 1866 publikoval knihu o iridológii. Znovoubjavil preto, že diagnostiku z dúhovky poznali už Egypťania pred viac ako 2 000 rokmi. A ako sa to začalo?

Von Peczely sa v detstve hral so sovou na záhrade a nechtiac jej zlomil nohu. Všimol si, že sa jej na dúhovke vytvoril tmavý prúžok, ktorý tam predtým nebol. Napadlo mu, či sa toto deje aj u ľudí.

Neskôr, počas práce v nemocnici, pozoroval podobné zmeny u svojich pacientov a začal si ich oči podrobne kresliť. Práve jeho kresby sú dnes základom pre mnohé z dúhovkových tabuliek iridológov.

Mapa dúhovky

G. Bartlett vo svojej knihe o altrenatívnej medicíne Healing Without Harm píše: „Ľavá dúhovka zodpovedá ľavej strane tela, pravá pravej. V hornej časti dúhovky sa nachádzajú informácie, týkajúce sa mozgu a srdca, v strede žalúdok a orgány trávenia; smerom von nájdete údaje o črevách, ďalej o obličkách, pečeni, chrbte a koži. Bledožlté krúžky okolo vonkajšieho okraja dúhovky môžu vykazovať stres, veľkosť zreníc súvisí s neurologickými reakciami a problémami…“

irisdiagnostika diagnostika chorôb z očí
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako prebieha irisdiagnostika?

Kedysi dávno skúmali dúhovku chorých prostredníctvom lupy a pochodne. Moderní iridológovia používajú špeciálnu kameru a vytvárajú snímky, ktoré vidia na obrazovke. Hodnotenie prebieha pomocou viacerých, na to určených programov. Tie sú založené na mapách podľa Peczelyho.

Ako vidia, že niečo nie je v poriadku?

Iridológovia tvrdia, že ak je niektorý orgán chorý alebo niektorá časť tela trpí, prejaví sa to výstražnými znakmi priamo na dúhovke. Týmito znakmi sú abnormálne škvrny, farby alebo čiary. Iridológovia veria, že v dúhovke sa niekedy odráža aj duševné zdravie.

Čo dokáže irisdiagnostika odhaliť?

Iridológ vidí v dúhovke, čo je v organizme nesprávne, a to už v okamihu vyšetrenia. Podobne môže odhaliť problémy z minulosti, či spozorovať stavy, ktoré sa môžu v budúcnosti ešte zhoršiť.

Pripravte sa na to, že iridológ vám nepovie konkrétnu chorobu, nenapíše jasnú diagnózu, ale naznačí, na čo by ste mohli byť náchylný/á. Upozorní vás napríklad na hroziace preťaženie tráviaceho traktu, problémy s krvným obehom, kyslosť žalúdka, tendenciu k slabému srdcu.

Skúsený odborník dokáže zmapovať aj genetiku, teda to, čo sme zdedili po našich rodičoch a prarodičoch, resp. poukázať na slabé miesta v našom tele – zatiaľ neprejavené choroby, ktorých príznaky ešte nemusíme pociťovať. Keď už viete, čo vám hrozí, môžete sa podľa toho zariadiť.

Irisdiagnostika teda neurčuje choroby a diagnózy, ale poukazuje na slabé miesta v tele a vaše dispozície k ochoreniam. Teória iridológie vychádza z toho, že dúhovka je konštruovaná vo vrstvách, ktoré predstavujú 4 fázy aktivity tkaniva. Dúhovka má prezrádzať akútne, subakútne, chronické a degeneratívne zmeny.

Okrem toho sú (podľa iridológov) v dúhovke viditeľné:

 • toxíny a ich umiestnenie,
 • biochemické nedostatky,
 • zápalové štádiá,
 • vnútorná slabosť alebo sila,
 • všeobecná úroveň zdravia.

Farebné škvrny na určitých miestach dúhovky – čo znamenajú?

 • Biele – označujú oblasť tela, ktorá tvrdo pracuje na tom, aby fungovala, ako má – ešte to zvláda, ale je už na hranici síl.
 • Žlto-biele – daná oblasť prehráva boj s chorobou.
 • Žlté – slabá funkciu obličiek; zažltnuté bielko naznačuje ochorenie pečene a/alebo žlčníka.
 • Oranžové – problémy s metabolizmom sacharidov, slabosť pečene a/alebo pankreasu. Nechajte si skontrolovať hladiny glukózy.
 • Červeno-hnedé škvrny či vlákna – poškodenie daného miesta.
 • Hnedé – zlá funkcia pečene a „špinavá krv“. Potrebná je detoxikácia.
 • Čierne – označujú umierajúce tkanivo.
dúhovka
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kruhy ako znamenie choroby

V dúhovke bežne vidíme rôzne kruhy a krúžky. Irisdiagnostika priraďuje ku konkrétnym kruhom ochorenia, dokonca hovorí o osobnostných črtách „nositeľa“ očí, jeho mentalite, či slabostiach.

 • Tmavý pás okolo dúhovky prezrádza, že koža nefunguje správne. Obvykle postačí cielená detoxikácia organizmu.
 • Kruhy ako letorasty stromu naznačujú neuro-svalové napätie a stres. Títo ľudia majú sklony k perfekcionizmu, sú veľmi aktívni a orientovaní na úspech.
 • Výrazný biely kruh (čiastočne alebo úplne pokrývajúci vonkajší okraj dúhovky) – väčšinou sa vyskytuje u starších ľudí. Je indikátorom artériosklerózy a iných srdcovo-cievnych problémov. Môže naznačovať problémy s pečeňou a štítnou žľazou, či zvýšené riziko Parkinsonovej choroby. Títo ľudia bývajú tvrdohlaví.
 • Tenký prstenec „oblakov“ okolo vonkajšej dúhovky prezrádza opuchnuté lymfatické uzliny.

Skúsenosti s irisdiagnostikou

Mnohým ľudom, ktorí využili túto metódu, pomohla odhaliť hroziace, či blížiace sa zdravotné ťažkosti. Tým, že včas zareagovali a problémy riešili, predišli vážnym komplikáciám. Irisdiagnostiku by ste však nemali považovať za rovnocennú s preventívnymi prehliadkami, či kontrolnými vyšetreniami po prekonaní ťažších chorôb a stavov.

Dá sa irisdiagnostike veriť?

Napriek tvrdeniam, že táto metóda je spoľahlivá, existujú štúdie, ktoré ju v istej miere spochybňujú. Napríklad štúdia z roku 2005 skúmala, či a do akej miery je iridológ schopný detekovať rakovinu. Zo 110 ľudí malo 68 histologicky potvrdenú rakovinu, ale iridológom sa podarilo správne určiť diagnózu len trom z nich!

Ďalšia štúdia (z roku 1988) skúmala, či irisdiagnostika odhalí zápaly žlčníkových ciestžlčové kamene. Výsledok? Iridológovia zachytili 54 % prípadov, čo je prakticky jedna k jednej. Podobne, ba ešte horšie dopadli štúdie, ktoré skúmali schopnosti iridológov pri odhaľovaní chorôb obličiek. I preto vedci a zdravotníci nepripisujú skúmaniu stavu z dúhovky hodnovernosť.

Len ako prevencia alebo doplnok

Aj ďalšie štúdie preukázali, že diagnostika z očnej dúhovky má oproti klasickým lekárskym metódam dosť veľké medzery. To je dôvod, prečo ju lekári odporúčajú len ako doplnkové vyšetrenie, alebo ako prevenciu.

Samozrejme, určite nájdete ľudí, ktorí kvality irisdiagnostiky potvrdia a ktorým skutočne pomohla. Žiadny rozumný človek však nepôjde pri žlčníkových kolikách a iných bolestivých stavoch na diagnostiku z očnej dúhovky, ale čím skôr na plnohodnotné lekárske vyšetrenie.

Čo irisdiagnostika nedokáže:

 • určiť tehotenstvo,
 • pomenovať konkrétnu diagnózu, ako to vie klasický lekár – iridológ vidí v oku zmenený stav, no nie príčinu,
 • špecifikovať baktérie, vírusy alebo alergény, ktoré nás napadli,
 • odhaliť žlčníkové a obličkové kamene – iridológovia uvádzajú, že kamienky nie sú spojené s nervovou sústavoumozgom, a preto musí byť oslabenie viditeľné, aby ho zaznamenali.
irisdiagnostika iridológia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ani iridológovia nemajú medzi sebou jasno

Nezhody existujú aj medzi samotnými iridológmi. Nedokážu sa napríklad dohodnúť na tom, ako jednotne diagnostikovať svojich pacientov. Ich pozorovania dúhovky totiž vychádzajú z 20 rôznych tabuliek. Znamená to, že dvaja iridológovia môžu vo vašej dúhovke vidieť niečo iné, pretože používajú rôzne mapy.

Samozrejme, tieto mapy sa v základných bodoch spájajú. No v interpretácii „videného“ môžu dvaja iridológovia dospieť k rôznym záveromodporúčaniam. Aj preto je iridológia málo spoľahlivým diagnostickým nástrojom.

Ako si nájsť dobrého iridológa?

Na Slovensku je viacero certifikovaných odborníkov, ale aj amatérov. Hlavne tí druhí často spájajú skúmanie dúhovky s ďalším biznisom – na problémy, ktoré videli vo vašich očiach, vám hneď naordinujú prípravky, ktoré sami vyrobili. Za tie neraz zaplatíte nemalú sumu, navyše môžu byť potenciálne nebezpečné, hoci sú vyrobené z byliniek. Ich účinnosť je absolútne neoverená a nespoľahlivá.

Cena irisdiagnostiky sa na Slovensku pohybuje od 20 do 60 eur.

Prečo lekári neveria irisdiagnostike

Lekári tvrdia, že neexistujú žiadne anatomické dôkazy, ktoré by dokazovali prepojenie dúhovky s určitými orgánmi. A aj keby to tak bolo, neznamená to, že dúhovka automaticky povie, čo sa deje s naším telom. Na to, aby mohla byť irisidiagnostika vyučovaná na vysokých lekárskych školách (aspoň ako alternatívna možnosť prevencie a diagnostiky), má slabé výsledky, úzky záberneujasnenú diagnostiku (viď 20 tabuliek).

Aj lekári vedia z očí mnohé vyčítať

Lekárska veda jednoznačne súhlasí s tým, že oči môžu odhaliť určité choroby, napríklad tuberkulózu, žltačku, arteriosklerózu, či užívanie drog. Napr. zakalená dúhovka môže indikovať reumatoidnú artritídu, rozšírené zreničky glaukóm alebo poškodenie mozgu. Krvavé oči obvykle poukazujú na osýpky, zažltnuté bielka na žltačku. Tieto príznaky však nie sú obmedzené na určité časti dúhovky a nemusia sa objaviť vždy.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15992238

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3147081

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273179

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229996800252

http://www.skeptically.org/kooks/id1.html

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/iris+diagnosis

http://www.spaceandmotion.com/health/iridology.htm

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/242/13/1385

http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/acm.2005.11.515?cookieSet=1&journalCode=acm

http://www.iridologyassn.org/IridologyForTotalWellBeing.aspx

http://www.celestialhealing.net/Iridology.htm

http://altmed.creighton.edu/Iridology/

https://www.encyclopedia.com/medicine/divisions-diagnostics-and-procedures/medicine/iridology