Klubové drogy: Ktoré dnes najviac letia?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

V tomto článku sa dozviete, prečo si niektorí ľudia prídu do lekárne kúpiť 100 balení lieku proti kašľu, prečo má niekto chuť užívať veterinárne anestetikum, a akú drogu v skutočnosti užili postavy vo filme Vo štvorici po opici.

Taktiež sa dozviete, ako vyzerá liečba závislosti od drog.

Čo sú to klubové drogy?

Väčšina klubových drog bola vytvorená za účelom lekárskeho použitia, no ich vlastnosti a účinky im našli miesto aj v inom, zábavnom priemysle. Ich zneužívanie v baroch, kluboch, na koncertoch a oslavách dnes už nie je ojedinelé.

Viete, čo tieto drogy spôsobujú, resp. ako ich spoznáte?

A predovšetkým – ako sa im vyhnete?

Typické klubové drogy:

  • extáza,
  • GHB,
  • ketamín,
  • Rohypnol,
  • LSD,
  • metamfetamín.

Ketamín – zneužívané anestetikum

V dnešnej dobe nachádza svoje uplatnenie ako veterinárne anestetikum, alebo ako celkové anestetikum pre ľudí pri krátkych bolestivých úkonoch, ako napr. výmena obväzov pri popáleninách.

Jeho účinky sú prospešné aj pri hromadných dopravných nehodách alebo katastrofách, keď sa na malom priestore nachádza veľké množstvo ťažko ranených ľudí (na zmiernenie bolesti a upokojenie ranených pred samotným ošetrením).

Využitie tohto lieku v medicíne však stále klesá, a to predovšetkým kvôli jeho nežiaducim účinkom. Menovite ide o: delírium, iracionálne správanie, halucinácie, zmätenosť.

Prečo ho ľudia potom zneužívajú ako drogu?

Je to pre zvláštny účinok ketamínu – disociatívnu anestézu.

Disociatívna anestéza – oddelenie mysle od tela

Ide o stav, keď sa osoba cíti odtrhnutá od svojho tela, od reality a od vlastných myšlienok. Dokonca môže nastať pocit cudzích myšlienok a schopnosť pozerať sa na seba z pozície tretej osoby.

Telesné funkcie i reakcie na podnety ostávajú zachované, no vnímanie bolesti nie je prítomné. U laickej verejnosti, resp. u drogovo závislých, je tento účinok známy ako K-hole.

klubové drogy ketamín
Zdroj foto: Shutterstock.com

Hlavný efekt ketamínu odoznie relatívne rýchlo, do 1 hodiny. Vedľajšie účinky, ako napr. zmenený úsudok, však trvajú ďalej. Taktiež je hlásený nežiaduci účinok, tzv. flashback. Tento pojem popisuje stav, keď sa aj mesiace po užití drogy opätovne vrátia halucinácie – bez zjavného spúšťača.

Tento stav môže byť veľmi nebezpečný hlavne počas šoférovania, či pri činnostiach, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Prečo povedať ketamínu: NIE?

Časté užívanie ketamínu môže poškodiť žlčník a spôsobiť veľké bolesti pri močení. Výrazne nebezpečná je aj kombinácia s inými drogami, s liekmi na podporu zaspávania alebo upokojenie (diazepam, bromazepam, alprazolam), či liekmi proti silnej bolesti (morfín, fentanyl).

Prečo?

Tieto látky môžu (spoločným pôsobením) na niektorých miestach v mozgu výrazne zosilniť svoje účinky a výrazne utlmiť dýchanie. Ketamín sa vynikajúco rozpúšťa v tukoch, to znamená, že sa v nich usadí. Droga sa následne uvoľňuje do tela ešte približne 2 dni, počas ktorých sa človek cíti „grogy“. Tiež nie sú ojedinelé úmrtia, spôsobené predávkovaním.

Ketamín obyčajne nespôsobuje fyzickú závislosť, ako alkohol alebo heroín. Má však účinky na rozumové schopnosti, čo znamená, že nie je až také ťažké prestať, ale skôr rozhodnúť sa prestať.

Riziko dlhodobého poškodenia rozumových schopností, psychózyparanoje je u závislých vyššie, čo sťažuje ich rozhodovanie vo veciach, ktoré sa týkajú zdravia a správania.

Liečba závislosti sa odvíja od viacerých faktoroch, ako pohlavie, vek, dĺžkazávažnosť závislosti, a tiež od pridružených problémov. Terapia môže prebiehať individuálne, v skupinách, či na báze hospitalizácie, keď je človek počas celej odvykačky v nemocnici.

Tu podstupuje skupinovú, ale i individuálnu terapiu, napríklad na stretnutiach anonymných narkomanov, aby sa uňho vyvinuli vlastnosti, potrebné na ukončenie závislosti.

Terapia zahŕňa aj lieky (napríklad antidepresíva) – na zabezpečenie ľahšieho priebehu odvykania. Výskum potvrdil, že tento typ odvykania je efektívny.

Rohypnol

Chemicky nazývaný flunitrazepam, z filmu Vo štvorici po opici známy ako rufík. Túto drogu zaraďujeme medzi benzodiazepíny. Tieto látky dokážu ovplyvniť časti mozgu, ktoré ovplyvňujú spánok.

Napríklad, predstavte si Rohypnol ako kľúč. Tento kľúč ma presne taký tvar, aby dokázal otvoriť dvere do centra riadenia spánku. Lepšie povedané Rohypnol tieto dvere zavrie, zahodí kľúč, a 6 hodín vás nikto nezobudí.

klbové drogy rohypnol
Zdroj foto: Shutterstock.com

Droga je často zneužívaná na znásilnenie. Jej hlavný účinok trvá 6 hodín, pričom ospalosť pretrváva ešte ďalších 12 hodín.

Donedávna bola tableta Rohypnolu bielabez zápachu. Jej zneužívanie pri znásilnení však viedlo výrobcov k zmene výrobného postupu. Do tablety zamiešali farbivo, ktoré zafarbuje tabletu na zeleno, čo varuje potenciálne obete – rozpustenie zafarbí nápoj do výraznej modrej farby.

Nástup drogy je veľmi rýchly. Rohypnol sa veľmi rýchlo vstrebe, rýchlo vyvolá účinok, no taktiež rýchlo odíde z tela. Práve tieto vlastnosti zvýšili jeho popularitu, keďže si mnohí mysleli, že nebude odhalený v drogových testoch. Pravdou je, že je odhaliteľný aj po 72 hodinách od užitia.

Flunitrazepam (ako ani iné benzodiazepíny) nie je určený na dlhodobé používanie, keďže vyvoláva liekovú závislosť. Toto riziko sa ešte zvyšuje pri prekročení dávky. Navyše, opakované podanie znižuje jeho účinok, no prehlbuje závislosť.

Problémom pri odvykaní od Rohypnolu je nemožnosť predvídať reakcie tela na vysadenie. Rozhodne sa neodporúča, aby ste sa o to pokúšali sami – treba vyhľadať lekára. Vysadzovanie týchto drog/liekov nesmie byť prudkénáhle, musí prebiehať postupne, aby sa predišlo komplikáciám.

GHB – krycí názov „mydlo“ (alebo aj tekutá extáza)

So všetkými drogami má spoločné to, že pôsobí na mozog, a s Rohypnolom má spoločné, že pôsobí utlmujúco. GHB môže byť užitá vo viacerých formách – ako tekutina, kapsula alebo prášok.

Efekt drogy trvá až 4 hodiny. Ako utlmujúca droga spomaľuje srdcový rytmusdýchanie, a to až na potenciálne nebezpečnú hranicu.

GHB pôsobí síce sedatívne, ale vyvoláva eufóriu. Po zmiešaní s alkoholom sa jej efekt prehĺbi, a tak je výrazne nebezpečná z pohľadu zástavy dýchania. Alkohol totiž ovplyvňuje rovnaké štruktúry mozgu, čím sa účinok drogy násobí.

GHB je prevažne zneužívaná ako rekreačná droga. Nemá zápach ani chuť, navodzuje pocity uvoľnenia, a preto ju niekedy zneužívajú na znásilnenie.

Väčšina osôb, ktoré prežili predávkovanie, si na túto udalosť spätne nepamätá. Ide o návykovú látku, ktorú niektorí užívajú každých pár hodín, aby boli pod jej vplyvom nonstop.

klubové drogy tekutá extáza
Zdroj foto: Shutterstock.com

Prečo je také ťažké, prekonať závislosť od GHB?

Dlhodobé zneužívanie GHB vedie k fyzickej i psychickej závislosti. Vysadenie drogy sprevádzajú abstinenčné príznaky, ako nespavosť, nepokoj, nervozita, potenie, bolesti kostísvalov.

Vyškolení lekári v centrách poskytujú liečebné postupy, zabezpečujúce zmiernenieodstránenie týchto príznakov. Po ukončení detoxifikácie ponúknu pacientovi individuálnu alebo skupinovú terapiu, masáže či akupunktúru.

Metamfetamín – pervitín, piko (alebo droga, ktorú varil Walter White, perníkový tatko)

Zneužívanie tejto účinnej a silne návykovej drogy je celosvetovým problémom. Amerika hlási, že takmer 5 % populácie vo svojom živote skúsi túto drogu.

Zneužívanie pervitínu vedie k poruchám pamäti a srdcovocievneho systému, agresivite, psychóze, podvýživevážnym zubným problémom. Taktiež sa ukázalo, že pervitín nesie zodpovednosť za zvýšenie prenosu infekčných chorôb, ako hepatitídyHIV/AIDS.

Začínajúci konzumenti pervitínu často volia šnupanie. Je to nenáročná aplikácia, ktorá zabezpečuje rýchly nástup účinku. Jedinci s rozvinutou závislosťou však preferujú injekcie, keďže nástup účinku je v tomto prípade takmer okamžitý. Nastáva veľmi intenzívny stav – ohromná eufória, zvaná flash, trvajúca od 3 do 12 hodín.

Vyššie alebo opakujúce sa dávky zabezpečujú predĺžené pôsobenie (až do 48 hodín), čo výrazne zvyšuje nežiaduce účinky.

Prečo povedať pervitínu: NIE?

Po aplikácii sa rozširujú zreničky, zvyšuje sa krvný tlak a tep srdca. Užívateľ sa začne potiť, je nadmieru komunikatívny, častokrát neprimerane hlasno a rýchlo rozpráva, bez logických súvislostí.

Predávkovanie sa prejavuje veľkou bolesťou na hrudi, bezvedomímzáchvatmi kŕčov. Posledná fáza je tzv. dojazd, ktorý sa prejavuje vyčerpanosťou, depresiou, strachom paranojou.

klubové drogy pervitín
Zdroj foto: Shutterstock.com

Po vysadení drogy sa objavujú abstinenčné príznaky, zahŕňajúce silné kŕčeneutíchajúcu túžbu po droge. Silná túžba je zvyčajne hlavný dôvod, prečo je také ťažké prekonať závislosť.

Pervitín vyvoláva silnú psychickú závislosť, nezáujem o vzťahy a okolie. Závislí majú tendenciu k opakovanému užívaniu pervitínu.

Najefektívnejšia liečba závislosti od pervitínu, keď sa dostanete až sem, je 16-týždňový komplexný prístup, ktorý kombinuje sedenia, poučenie členov rodiny, individuálne poradenstvo, drogové testovanie a podporu iných voľnočasových aktivít.

Táto kombinácia sa ukazuje ako najefektívnejšia zo všetkých dostupných možností.

Extáza alebo MDMA

Extáza patrí medzi najpopulárnejšie diskotékové drogy. Niekedy sa označuje aj ako empatogén, pretože hlavnou zložkou je chemická molekula so skratkou MDMA, ktorá navodzuje stav plný empatie.

Inými slovami, osoba, ktorá užije extázu, pociťuje silnú náklonnosť k inej osobe, hoci ju stretla iba pred hodinou.

V čistej forme MDMA ovplyvňuje tie molekuly v ľudskom tele, ktoré zabezpečujú správne fungovanie emócií, pamäti, reflexov či pocity šťastia. MDMA ovplyvňuje prevažne molekulu zvanú serotonín.

Ak sa vo vašom živote stane niečo krásne – napríklad sa zamilujete, telo vyplaví vysokú dávku serotonínu, ktorý pôsobí na špecifické miesta a vyvolá tie sladké pocity.

Keď si vezmete tabletu MDMA, vaše telo vyplaví obrovské množstvo serotonínu, ktorý sa podieľa na pocitoch šťastia a zosilnenej empatii. Zároveň sa zníži potreba spánku.

To sú hlavné dôvody, prečo je to obľúbená párty droga. Tento efekt trvá približne 36 hodín, kým sa telo prirodzene nezbaví nadbytočného serotonínu.

Znie to veľmi lákavo na to, aby v tom nebol žiadny háčik. A naozaj tu háčik je. Keďže MDMA spôsobí prudký nárast serotonínu, telo sa zbaví väčšieho množstva serotonínu, ako je potrebné.

Pocity šťastia sa potom nedostavujú ani v situáciách, kedy je to prirodzené. Preto tzv. opica zahŕňa často depresiu, poruchy náladyextrémny pocit únavy.

Účinok extázy pretrváva 36 hodín, no pred jeho vyprchaním ľudia často siahajú po ďalšej dávke, aby účinok navrátili.

klubové drogy extáza
Zdroj foto: Shutterstock.com

Prečo povedať extáze: NIE?

Extáza je silný stimulant a podnecuje zvýšenú aktivitu. Bez dostatočného ochladenia tela a pitia vody sa človek (napr. po pretancovanej noci) ľahko prehreje.

Keď extázu kombinujeme s alkoholom, tendencia k dehydratácii je ešte vyššia. Prehriatie organizmu môže dosiahnuť až kritické hodnoty (nad 40 stupňov), a vtedy je vysoké riziko nezvratného poškodenia mozgu.

Extáza spôsobuje závislosť. Niektorí môžu síce užívať extázu iba sporadicky (cez víkendy), no po určitom čase pocítia hlbokú depresiu aj v strede týždňa, čo vyústi do opätovného užívania, a teda aj závislosti.

A je tu aj ďalší problém – tableta nemusí (a častokrát ani neobsahuje) výhradne extázu. Môže obsahovať aj iné drogy alebo látky, ktoré sa v tele menia na drogy, ako sú ketamín, efedrín, metamfetamín či kokaín.

Napríklad pridanie kofeínu do týchto tabliet sa môže zdať neškodné, avšak v kombinácii s metamfetamínom sa ľahšie prehrejete (až na život ohrozujúcu hranicu).

U pacientov so srdcovými ochoreniami, problémami s tlakom, epilepsiou a astmou môžu byť nežiaduce účinky život ohrozujúce. Od roku 1996 je zaznamenaných približne 200 úmrtí.

Ako redukovať riziká po užití extázy:

  1. Aby ste sa vyhli prehriatiu a dehydratácii, spomaľte a posaďte sa.
  2. Dajte si malý nealkoholický nápoj (džús alebo izotonický nápoj).
  3. Počítajte s tým, že tableta extázy pravdepodobne neobsahuje iba MDMA, a preto môžu nastať neočakávané nežiaduce účinky.
  4. Nemiešajte extázu s alkoholom a inými drogami.

Extáza (podobne ako pervitín) vykazuje vysokú mieru fyzickej závislosti, s nástupom tolerancie, čo vedie k zvyšovaniu dávok. Liečba ťažkej závislosti sa vykonáva v špecializovaných zariadeniach, hospitalizácia je nevyhnutná.

Pacienti podstupujú detoxifikačnú kúru, vďaka ktorej sa minimalizujú nepríjemné abstinenčné príznaky, ako nervozita, nepokoj, nespavosťbolesť.

Ako sme spomenuli vyššie, extáza sa „zahráva“ s hladinami serotonínu v tele, preto sa pri odvykaní používajú lieky, ktoré túto hladinu normalizujú.

klubové drogy LSD
Zdroj foto: Shutterstock.com

LSD – papierová droga

LSD je veľmi silná halucinogénna droga. Vyvoláva takzvaný trip (v preklade výlet) – umožní užívateľovi, aby počul a videl veci, ktoré neexistujú. Jedným z hlavných účinkov je pocit, akoby sa čas spomalil, ba priam zastavil. Taktiež sa môže objaviť mozaikovité videnie. Všetky tieto pocity vytvára váš mozog.

Aj keď existuje množstvo teórií, ako LSD pôsobí, presný mechanizmus je doposiaľ neznámy. LSD sa podáva vo veľmi malom množstve. Spôsob podania je značne netradičný: malý papierik, napustený LSD, sa vloží pod jazyk a nechá rozpustiť.

Môžem sa predávkovať LSD?

Bolo zdokumentovaných iba veľmi málo predávkovaní. Väčšina z nich sa stala pri nešťastnej zámene alebo nevedomosti užívateľov, ktorí si mysleli, že idú užiť kokaín. Preto si šnupli také množstvo LSD, ktoré ohromne prevýšilo štandardnú dávku.

Aj keď utrpeli ťažké zranenia, ako vnútorné krvácaniakomatózne stavy, nikto z nich nezomrel, čo je pri predávkovaní drogami skôr rarita.

LSD ale rozhodne nie je bezpečná zábavka. Boli zdokumentované prípady, keď sa ľudia počas tripu vážne zranili. Navyše, LSD vyvoláva tzv. flashback – halucináciu, ktorá prichádza týždne, ba aj mesiace po užití drogy. To môže byť v situáciách, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť (napr. pri šoférovaní), zvlášť nebezpečné.

LSD nie je považované za návykovú drogu. Existuje však možnosť, že sa vyvinie tolerancia – to znamená, že na vyvolanie rovnakého účinku vám stačila predtým menšia dávka, no ak užívate LSD na pravidelnej báze, budete užívať stále vyššievyššie dávky. Táto tolerancia môže byť nebezpečná, keďže vyššia hladina LSD v tele má často nepredvídateľné účinky.

Neexistujú špecifické abstinenčné príznaky, spriahnuté s touto drogou, a teda aj liečba závislosti je mierne iná. Hlavná snaha je nasmerovaná do psychologickej roviny.

Závislí sa v liečebných zariadeniach učia, ako nájsť iné cesty k oddychu, teda ako nahradiť čas strávený s drogou inými aktivitami. Je dôležité, aby si človek uvedomil, že táto droga je nebezpečná, a rozhodol sa to ukončiť.

Psychologická liečba je tiež dôležitá, keďže v budúcnosti sa môžu vyskytnúť flashbacky. Človek môže pociťovať veľmi nepríjemné pocity, paranoju, a preto je dôležité, aby vedel, ako sa v danej situácii zachovať.

Toto poradenstvo sa odporúča aj ľuďom, ktorí drogu užili iba 1x.

klubové drogy rekreačné drogy
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čistá droga – čistá ilúzia

Treba si uvedomiť, že vytvorenie tablety z čistej drogy je z technologického hľadiska takmer nemožné. Preto než siahnete po nejakej droge z ulice, položte si niekoľko jednoduchých otázok:

Odkiaľ pochádza tá droga?

Čo všetko obsahuje?

Je človek, ktorý mi ju predal, zodpovedný?

Drogy sú „samy o sebe“ nebezpečné substancie, avšak ich kombinácia s ďalšími látkami môže byť fatálna. To potvrdzuje aj prípad z roku 2014. Vtedy bolo obvinených 5 ľudí za vraždu po tom, ako predali svoje synteticky vyrobené LSD, ktoré sa však „nepodarilo“, čo spôsobilo úmrtie niekoľkých ľudí.

Autor je farmaceut

Zdroje:

http://www.treatmentsolutions.com/ghb-addiction-treatment/

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/methamphetamine/what-treatments-are-effective-methamphetamine-abusers

http://www.lsdaddiction.us/content/treatment-for-lsd.html

Pridaj komentár