Viete, čo je spirometria? Aké sú normálne hodnoty?

Spirometria.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Skupina testov, pri ktorých lekár zisťuje, ako fungujú alebo nefungujú vaše pľúca, sa nazýva funkčná diagnostika pľúc. Testovanie funkcie pľúc je zamerané na tri základné oblasti. Na to, koľko vzduchu vaše pľúca dokážu zadržať, na množstvo vzduchu, ktoré prúdi do pľúc a z pľúc pri nádychu. Treťou oblasťou je stanovenie krvných plynov, čo je čerstvo okysličená krv v artérii.

Štandardným testom je funkčnej diagnostiky pľúc je spirometria.

Čo je to spirometria?
Aké ukazuje spirometria hodnoty?
Aké sú kľúčové parametre pri spirometrii?
Čo znamená FEC1 a FVC a ich pomer?
Pri podozrení na aké ochorenia sa robí spirometria?

Funkcie pľúc možno testovať rôznymi metódami. Záleží od lekára, ktorú metódu (alebo metódy) zvolí, aby čo najpresnejšie určil vašu diagnózu. Toto sú najpoužívanejšie diagnostické metódy:

  • spirometria,
  • meranie kapacity plynovej difúzie v pľúcach,
  • celotelová pletyzmografia,
  • bronchodilatačné testy,
  • fyzický záťažový test.

Výsledky sa pri niektorých testoch priamo merajú, pri iných sa vypočítajú. Váš pneumológ môže tieto testy vykonať:

Čo je spirometria?

Spirometria je štandardný test, ako fungujú vaše pľúca. Počas testovania sedíte a dýchate do prístroja, zvaného spirometer. Toto zdravotnícke zariadenie meria prietok – objem vzduchu smerom dovon z pľúc.

Test dokáže objaviť pľúcny problém a zistiť, ako je závažný, a tiež skontrolovať, do akej miery funguje liečba už existujúceho pľúcneho ochorenia. Spirometrické testy sa používajú na diagnostiku napríklad týchto ochorení:

Spirometria: normy

Normálne výsledky sa pri spirometrii líšia od osoby k osobe – záleží od veku, výšky, váhy, rasypohlavia. Ešte predtým, ako test podstúpite, lekár zadá vaše hodnoty výšky, váhy, veku do systému prístroja a ten vypočíta predpokladanú normálnu hodnotu.

Po vykonaní testu sa pozrie na testovacie skóre a porovná hodnotu nameranú s predpokladanou hodnotou. Výsledok sa považuje za normálny, ak skóre dosiahne 80 % a viac predpokladanej hodnoty.

Spirometria – Kľúčové parametre

Testovaná osoba po maximálnom nádychu všetko vydýchne tak rýchloúplne, ako len môže, a potom sa opätovne nadýchne. Hodnotia sa nasledovné parametre:

  • forsírovaná vitálna kapacita – FVC – čiže celkový úsilný vydýchnutý objem pľúc,
  • objemy vydýchnuté za jednotku času – najčastejšie FEV1 – objem úsilne vydýchnutý z celkového množstva za prvú sekundu,
  • pomer FEV1/FVC – Tiffeneau-Pinelli index – množstvo objemu, vydýchnuté z celkového objemu (FVC) v priebehu prvej sekundy.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Meranie hodnôt FVC (úsilná vitálna kapacita)

Jedným z kľúčových parametrov je hodnota FVC, ktorá predstavuje celkové množstvo vzduchu v pľúcach, ktoré dokážete z celej sily vydýchnuť. Ak je vaša hodnota FVC nižšia ako norma, znamená to, že nejaký faktor obmedzuje vaše dýchanie. Normálne alebo abnormálne výsledky sa hodnotia inak pri dospelých a inak pri deťoch.

Pre deti vo veku od 5 do 18 rokov:

Percento predpokladanej hodnoty FVCVýsledok
80 % a viacnormálny
Menej ako 80 %abnormálny

(Zdroj: https://www.healthline.com/health/spirometry#results)

Pre dospelých:

Hodnota FVCVýsledok
Je vyššia, alebo sa rovná spodnej hranici normynormálny
Je nižšia ako spodná hranica normyabnormálny

(Zdroj: https://www.healthline.com/health/spirometry#results)

Abnormálnu hodnotu FVC zvyčajne spôsobujú reštrikčné alebo obštrukčné pľúcne ochorenia. Na určenie presného typu ochorenia sú vtedy potrebné iné typy spirometrických meraní. Obštrukčná alebo reštrikčná choroba pľúc sa môže vyskytovať každá samostatne, avšak možná je aj ich kombinácia.

Meranie hodnôt FEV1 (úsilný výdychový objem za 1 sekundu)

Druhým kľúčovým parametrom pri spirometrii je úsilne vydýchnutý objem za 1 sekundu FEV1, čiže množstvo vzduchu, ktoré dokážete vydýchnuť z pľúc za jednu sekundu. Pomocou tohto údaju lekár posúdi závažnosť vašich problémov s dýchaním. Ak je hodnota FEV1 nižšia ako norma, znamená to, že trpíte obštrukciou.

Nasledujúca tabuľka uvádza, čo je považované za normálne a abnormálne:

Percento z predpokladanej hodnoty FEV1Výsledok
80 % a viacnormálny
70 % – 79 %mierne normálny
60 % – 69 %mierne abnormálny
50 % – 59 %mierne až ťažko abnormálny
35 % – 49 %ťažko abnormálny
menej ako 35 %veľmi ťažko abnormálny

(Zdroj: https://www.healthline.com/health/spirometry#results)

Pomer FEV1/FVC

Lekári často samostatne analyzujú FVC a FEV1, a potom vypočítavajú pomer FEV1/FVC. Je to číslo, ktoré predstavuje percentuálnu kapacitu pľúc, akú vyčerpáte za 1 sekundu – čiže pomer medzi objemom vzduchu vydýchnutého za 1 sekundu a úsilnou vitálnou kapacitou pľúc. Pomer pod 70 % (zla spirometria) naznačuje obštrukčné ochorenie pľúc.

Čím je percento vyššie, tým zdravšie sú vaše pľúca. Toto neplatí pri reštrikčnom ochorení pľúc, ktoré spôsobuje normálny alebo zvýšený pomer FEV1/FVC. Naopak, nízky pomer naznačuje, že niečo vaše dýchacie cesty blokuje:

Vek Nízky pomer FEV1/FVC
5 – 18 rokovmenej ako 85 %
Dospelímenej ako 70 %

Obštrukčné a reštrikčné ventilačné poruchy

Spirometriou sa diagnostikujú 2 základné poruchy dýchacieho systému: obštrukčné a reštrikčné ventilačné poruchy. Z klinickej praxe je však známe, že ventilačné poruchy sú často kombinované, teda majú známky obštrukcie aj reštrikcie, napr. pri cystickej fibróze alebo CHOCHP.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Obštrukčné poruchy – obmedzené prúdenie vzduchu v dýchacích cestách:

Reštrikčné poruchy – znížená schopnosť ventilovať pľúca (z dôvodu zníženej elasticity pľúc a hrudníka):

Spirometria a astma

V súčasnosti je spirometria najlepším testom na diagnostikovanie astmy a sledovanie jej progresie. Takéto monitorovanie stavu je veľmi užitočné, pretože len zo sledovania symptómov sa nedá vždy s istotou určiť, či máme/nemáme ochorenie pod kontrolou.

Kontrolovaný astmatik by mal spirometrické vyšetrenie absolvovať podľa pokynov lekára.

Ak máte záujem o pacientsku brožúru Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), kde sa dozviete viac podrobností o prevencii, vyšetreniach a liečbe, môžete si ju zadarmo stiahnuť TU.

Pridajte si nás na Facebook!

Pridaj komentár