Astma: Zápal priedušiek vás prejde, astma nikam neodíde

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ochorenia dýchacích ciest radíme k vôbec najčastejším diagnózam. Neobchádzajú žiadnu vekovú kategóriu, ako to býva pri iných chorobách, ktoré súvisia hlavne s vekom.

Popri akútnych stavoch, ako zápal priedušiek, laryngitída či „obyčajná“ nádcha, existujú aj chronické stavy.

Patrí sem predovšetkým priedušková astma.

Čo je astma?

Aké sú príznaky astmy?

Má astma niečo spoločné s alergiou?

Kto najčastejšie trpí astmou?

Je astma dedičná?

Chronické ochorenia

Na rozdiel od akútnych, teda časovo ohraničených zdravotných problémov, chronické ochorenia vyžadujú dlhodobú, neraz i celoživotnú liečbu. Prakticky to znamená, že sa budeme liečiť každý deň.

Ak totiž nemáme chronickú chorobu pod kontrolou, kvalita nášho života ide prudko dole. A niekedy sa to končí až invaliditou – nakoniec nemôžeme ani pracovať.

Samozrejme, nikto sa nechce dopracovať až sem. Aj preto je dôležité, aby sme včas podchytili chorobu, nič nezanedbali a spolupracovali s lekárom.

Čo je astma bronchiale ?

Astma bronchiale je chronické zápalové ochorenie dolných dýchacích ciest. Spolu so srdcovo-cievnymi chorobami patrí k najrozšírenejším diagnózam modernej civilizácie. Napriek rastúcemu počtu astmatikov v Európe, v USA je astma ešte výraznejším problémom.

Príčiny astmy sú rôzne – iné u detí, iné u dospelých. U najmenších detí sa astma vyvinie predovšetkým z vírusových infekcií. Vo vyššom veku dominuje zvyčajne alergia.

Dospelí astmatici si aj bez vyšetrenia všimnú, že ich stav sa zhoršuje hlavne pri námahe alebo v strese. To však neznamená, že tým to uzavrú a nepôjdu na vyšetrenie.

Astma je neinfekčná, nemôžete ňou nakaziť iného človeka.

Prečo vzniká astma?

Astma bronchiale nevzniká len z jednej príčiny. Ide o kombináciu genetická predispozícia + faktory vonkajšieho a vnútorného prostredia.

Pod vnútornými faktormi rozumejme najmä hormonálne zmenystres. vonkajších faktorov spomeňme hlavne:

  • znečistené ovzdušie,
  • fajčenie,
  • vírusy,
  • alergény.

Astma sa často rozvinie aj z neliečenej alergickej nádchy.

astma príznaky alergie
Zdroj foto: AdobeStock.com

Astma a alergia

Astma bronchiale nie je alergia, ale alergie výrazne prispievajú k vzniku astmy. V ostatnom čase v Európe pribudlo mnoho detských alergií, a teda aj astiem. Prečo je to tak?

Odpoveď je jednoduchá – medzi alergiami a astmou existuje prepojenosť. Ukazuje sa tiež, že z detí, ktoré trpia atopickou dermatitídou (tzv. ekzémom), častejšie vyrastú astmatici.

Na druhej strane, astma má rovnaké prejavy, či ide o alergický alebo nealergický pôvod. Niektoré typy nealergickej astmy sú však závažnejšie.

Príznaky astmy: Ako zistím, že mám astmu?

Typickým príznakom astmy, ktorý si všimnete najskôr, je opakovane zhoršené dýchanie. Tomuto stavu odborne hovoríme dyspnoe, laicky – dýchavica.

Ďalšie príznaky astmy:

  • pretrvávajúci dráždivý kašeľ – nevyliečime ho ani antibiotikami,
  • lapanie po vzduchu – kvôli zúženým dýchacím cestám (najčastejšie v noci, alebo skoro ráno),
  • dýchavica – najmä pri námahe,
  • piskot pri dýchaní – aj v pokoji,
  • pocit tlaku na hrudníku.

Čo vyvoláva alebo zhoršuje príznaky astmy:

astma a fajčenie
Zdroj foto: AdobeStock.com

Astma je chronický zápal

V prvom rade pochopme podstatu astmy – ide o chronický zápal v dýchacích cestách. Cesty sú podráždenejšie a citlivejšie práve preto, že sú trvale zapálené.

Chronickosť astmy teda vyplýva z toho, že zápal v dýchacích cestách nikdy nemizne. Je tam aj vtedy, keď necítime žiadne príznaky. Aj preto astmatici užívajú lieky pravidelnedlhodobo, aby udržali zápal pod kontrolou.

Charakter tohto zápalu je však iný, ako pri vírusových alebo bakteriálnych infekciách. Navyše rozlišujeme niekoľko podtypov astmy (tzv. fenotypov), a to podľa typu imunitných buniek, ktoré sa nahromadia v dýchacích cestách.

Lekár vyberá optimálnu liečbu práve podľa fenotypu astmy. Neliečený (alebo nedostatočne liečený) zápal zásadne mení štruktúru dýchacích ciest – prestavuje ich. Tým sa zhoršujú aj klinické príznaky.

Je astma dedičná?

Najviac informácií máme pri alergických formách astmy. Ak váš rodič alebo súrodenec trpí alergickým ochorením, aj vy máte väčšiu pravdepodobnosť alergie. Ďalším prejavom alergie môže byť aj astma.

Dedičnosť astmy je veľmi zložitá. U väčšiny pacientov nespúšťa chorobu iba jeden gén, ale kombinácia viacerých. Doteraz je známych viac ako 200 génov, ktoré vyprovokujú zápal v dýchacích cestách.

astma u detí
Zdroj foto: AdobeStock.com

Aký je rozdiel medzi astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)?

Mnohí pacienti nevedia odlíšiť astmu od CHOCHP. Je to častá situácia, pretože obe choroby majú podobné príznaky. Niektorí pacienti trpia naraz astmou aj CHOCHP.

Presnú diagnostiku musí stanoviť pľúcny lekár. V Európe liečime astmu i CHOCHP inhalačnými liekmi, ktoré pri správnej kombinácii fungujú na obe diagnózy.

Zvyšuje astma riziko CHOCHP?

Našťastie – nie. O tom, či astmatik ochorie aj na CHOCHP, rozhoduje viacero faktorov. Ide predovšetkým o fajčenie, prašnosť prostredia, rôzne chemikálie, a samozrejme vrodenú predispozíciu.

Komu hrozí astma?

Astma nie je limitovaná vekom. Zaujímavé však je, že častejšie trápi malých chlapcov než dievčatá.

Podľa všetkého to súvisí s tým, že chlapci majú menší priemer dýchacích ciest a vyšší tonus, ako dievčatá. V období puberty sa minca obracia – v dospelej populácii dominujú astmatičky.

Podľa Národného portálu zdravia, do roku 2025 bude na Slovensku astmatikom každý 12. obyvateľ. Aktuálne je to každý 17.

K tomuto trendu výrazne prispievajú klimatické zmeny, znečistené životné prostredie, ale aj nové vírusy.

Pridaj komentár