Citlivý pomocník pri zápaloch sliznice

Liečba nádorových ochorení predstavuje kombináciu rôznych liečebných postupov: operácia, chemoterapia či rádioterapia patria medzi najpoužívanejšie. Voľba závisí od viacerých faktorov, ako je veľkosť nádoru, jeho biologická povaha, lokalizácia a spôsob šírenia. Vzhľadom na skutočnosť, že každý liečebný postup prináša aj množstvo nežiaducich účinkov, má v onkológii opodstatnené miesto tzv. podporná (symptomatická) liečba.