Liečba nádorovej a prelomovej bolesti

Častou komplikáciou nádorového ochorenia je bolesť. Okrem somatickej, resp. telesnej príčiny sa na nej podieľa aj depresia, strach či hnev, a býva definovaná ako nepríjemný emocionálny zážitok, spojený so skutočným, alebo možným poškodením tkaniva.

Nádorová bolesť je považovaná za dlhotrvajúcu, resp. návratnú, pretože je spojená s kontinuálnym stimulom, a je ovplyvnená aj psychologickými faktormi. Príčiny jej nástupu bývajú rôzne: rakovinou zmenené tkanivo (zmena štruktúry a objemu tkaniva), metastázy, kompresia (tlakové pôsobenie na nervové zložky). Môže ísť aj o dôsledok chemoterapie, rádioterapie, diagnostických či chirurgických zákrokov. Bolesť môže byť vyvolaná aj sekundárne, a to infekciou, krvácaním, pri zlomeninách a podobne. Pôvod a klinické príznaky bolesti často presahujú rozsah mnohých lekárskych odborností.

Krátka, no neznesiteľná

Konštantný chronický bolestivý stav spojený s nádorovým ochorením, ktorý trvá dlhšie ako pol dňa, je definovaný ako bazálna (základná) bolesť. Liečba tohto typu bolesti si vyžaduje onkológov a algeziológov (špecialistov na liečbu onkologickej bolesti). Podstatnou súčasťou zložitej terapie stredne silnej až neznesiteľnej nádorovej bolesti sú opioidové analgetiká – lieky proti bolesti (napr. morfín). Ich predpisovanie má v posledných 20 rokov v rozvinutých svetových ekonomikách stúpajúcu tendenciu. Nutnosť ich použitia pri liečbe intenzívnej nádorovej bolesti je základným pravidlom. Príčiny zlyhania jej kontroly môžu byť rôzne, avšak často ide o zmes mýtov, nedôvery a strachu pacientov. So zlepšovaním kvality liečby nádorovej bolesti sa v posledných 5 až 10 rokoch objavil nový termín – „prelomová bolesť “. Ide o krátkotrvajúcu (20 minút až 2 hodiny), silnú až neznesiteľnú bolesť, ktorá sa „napája“ na základnú chronickú (bazálnu) bolesť, liečenú opioidom. Pravidelne alebo nepravidelne sa opakuje, a je kontrolovateľná len s ťažkosťami. Klinicky je veľmi závažná, pretože zvyšuje psychologickú záťaž a stres, a významne obmedzuje funkčný stav pacienta. Výskyt prelomovej bolesti sa pohybuje v rozmedzí 19 až 89%, pričom stúpa s progresiou nádorového ochorenia.

Pomôže rýchlorozpustná tabletka

Jedným z príkladov prelomovej bolesti je incidentálna (náhla, akútna) bolesť. Táto môže byť vyprovokovaná pohybom, kašľom, zmenou polohy tela, alebo je jej príčina nejasná. Liečba prelomovej bolesti vyžaduje silné analgetikum s rýchlym nástupom a adekvátnym trvaním účinku. Zásluhou intenzívneho farmakologického výskumu analgetík, a možností nových aplikačných foriem, ktoré menia časový režim v prospech pacienta, je terapeutický systém liečby prelomovej bolesti komplexnejší. Dostupnou možnosťou na Slovensku je rýchlorozpustná tableta, ktorej analgetický účinok sa dostaví približne po 10 minútach. Je dostupná v dostatočne širokej škále potrebnej dávky účinnej látky. Užíva sa cez ústnu dutinu. Jej výhodou je, že obchádza tráviaci trakt, a pomôže tak aj chorým, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním alebo zvracaním. Algeziológovia uvítali takúto možnosť liečby prelomovej bolesti, pretože je komfortná pre pacientov, a majú s terapiou dobré skúsenosti.

Pridaj komentár