Astma a obezita: Prečo obezita zhoršuje astmu?

Obidve tieto ochorenia majú niekoľko spoločných prvkov: vyskytujú sa často, počet ľudí trpiacich na jedno či druhé narastá a významne vplývajú nielen na zdravie jednotlivca, ale aj celú spoločnosť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa astma vyskytuje asi u 8 –10 % obyvateľstva, 20 % ľudí je obéznych, ďalších 40 % má nadváhu.