Ako získať kontrolu nad astmou?

Astma je chronické ochorenie pľúc, ktoré Ssa prejavuje pocitmi ťažkého dýchania, piskotmi, záchvatmi kašľa. Podľa odhadov ním trpí asi 10 % populácie. Už 14 rokov patrí prvý májový utorok Svetovému dňu astmatikov.

Témou Svetového dňa astmatikov bol slogan „dostaňte astmu pod kontrolu“. Nedostatočná kontrola nad týmto ochorením totiž spôsobuje, že dýchacie cesty sú opuchnuté, zúžené, chronicky zapálené, nadmerne sa v nich tvoria hlieny. Tým vzduch ťažšie prúdi z pľúc a do nich, organizmus dostáva menej kyslíka. V horšom prípade vzniká astmatický záchvat, ktorý môže viesť až ku smrti, ak chorý nedostane včas potrebnú pomoc. Svetový deň astmy organizuje Globálna iniciatíva pre astmu (GINA).

Cieľom tohto dňa je zlepšiť povedomie o astme a starostlivosti o toto ochorenie po celom svete. Odborníci a pacientske organizácie v rôznych krajinách vyzývajú astmatikov, aby svoje ochorenie nebrali na ľahkú váhu a apelujú na verejnosť, aby citlivejšie pristupovala k svojmu zdraviu a okoliu. Napríklad, nabádajú ľudí na častejší pobyt na čerstvom vzduchu, menšie využívanie motorových vozidiel a naopak viac zdravého pohybu, pri školách a na parkoviskách umiestňujú tabule vyzývajúce vypnúť motor, ak auto beží na voľnobeh a vodič na niekoho čaká, organizujú pochod alebo beh mestom, šíria povedomie o potrebe čistého ovzdušia, vytváraní peších zón a cyklistických chodníčkov. Na Slovensku si astmu aj v predchádzajúcich rokoch pripomínali pacientske združenia napríklad bezplatnými spirometrickými vyšetreniami v obchodných centrách, rozdávaním letákov s informáciami o rizikách astmy alebo organizovaním cvičení pre pacientov aj verejnosť, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie dýchania.

Čo znamená získať kontrolu nad astmou?

• Žiadne alebo iba minimálne príznaky astmy,
• pokojný spánok bez prebúdzania spôsobeného sťaženým dýchaním,
• žiadne alebo iba minimálne používanie záchrannej liečby (prostriedkov na rýchlu úľavu),
• schopnosť normálnej fyzickej aktivity a cvičenia,
• normálne výsledky z vyšetrenia pľúc,
• žiadne alebo iba výnimočné astmatické záchvaty.

Staňte sa členom pacientskej organizácie!

Pacientska nezisková organizácia – Združenie astmatikov SR – vznikla v marci 2003 z dôvodu potreby šírenia prevencie, osvety, zabezpečenia dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku. Jej zámerom je reprezentovať spoločné záujmy ľudí trpiacich astmou smerom k autoritám v oblasti zdravotníctva a chrániť ich práva. Zároveň združenie svojich členov pravidelne informuje o aktuálnom dianí v oblasti zdravotníckej politiky a legislatívy, ako aj o novinkách z oblasti liečby a kontroly astmy. Odbornými garantmi združenia z oblasti alergológie a imunológie sú MUDr. Klára Kossarová (členka správnej rady a výkonná riaditeľka združenia) a MUDr. Júlia Michaličková (predsedníčka správnej rady).Členom ZASR sa môže stať každý, a to bezplatne po vyjadrení svojho záujmu o členstvo zavolaním na tel. číslo 0904 106 106 alebo mailom na: zdruzenieastmatikov@gmail.com. Združenie sa venuje osvetovej činnosti, napríklad organizovaním preventívnych spirometrických vyšetrení v obchodných centrách a na školách, popularizáciou cvičení na prevenciu tohto ochorenia, športových aktivít pre astmatikov, plaveckých súťaží a pod.

Pridaj komentár