Click here!

MZ SR: Zástupcovia pacientskych organizácií na ministerstve zdravotníctva

Na ministerstve zdravotníctva sa 8. júla 2011 stretli zástupcovia pacientskych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Združenie na pomoc diabetikom, Slovak Crohn Club, Liga za duševné zdravie, OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia /ODOS/, Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, Slovenské združenie stomikov SLOVILCO, Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Združenie sclerosis multiplex Nádej) s predstaviteľmi sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR na čele s generálnou riaditeľkou Michaelou Gajdošovou.

Naučme ľudí, že nepiť je normálne

Závislosti patria medzi najťažšie problémy spoločnosti: ničia ľudské životy, vzťahy a nezriedka celé rodiny. Na Slovensku pôsobí dobrovoľné občianske združenie, ktorému tieto problémy nie sú ľahostajné.

NRSR: Spôsob cenotvorby liekov by sa mal od novembra zmeniť

Spôsob stanovovania cien liekov a zdravotníckych pomôcok by sa mal od novembra zmeniť. Počíta s tým nový zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý dnes poslanci posunuli do druhého čítania.

NRSR: Spôsob predpisovania liekov by sa mal od novembra zmeniť

Spôsob predpisovania liekov by sa mal na Slovensku od novembra tohto roku zmeniť. Lekári budú môcť aj naďalej napísať na recept konkrétny názov lieku, zároveň však budú musieť uviesť aj účinnú látku, pričom povinnosťou lekárnika bude vydať najlacnejší liek.