Click here!

Naučme ľudí, že nepiť je normálne

Závislosti patria medzi najťažšie problémy spoločnosti: ničia ľudské životy, vzťahy a nezriedka celé rodiny. Na Slovensku pôsobí dobrovoľné občianske združenie, ktorému tieto problémy nie sú ľahostajné.

NRSR: Spôsob cenotvorby liekov by sa mal od novembra zmeniť

Spôsob stanovovania cien liekov a zdravotníckych pomôcok by sa mal od novembra zmeniť. Počíta s tým nový zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý dnes poslanci posunuli do druhého čítania.

NRSR: Spôsob predpisovania liekov by sa mal od novembra zmeniť

Spôsob predpisovania liekov by sa mal na Slovensku od novembra tohto roku zmeniť. Lekári budú môcť aj naďalej napísať na recept konkrétny názov lieku, zároveň však budú musieť uviesť aj účinnú látku, pričom povinnosťou lekárnika bude vydať najlacnejší liek.

MZSR: Počet liekov bez doplatku sa od 1. júla 2011 zvýšil

Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia k 1. júlu 2011 obsahuje 5.442 liekov, pričom celkový počet týchto liekov v porovnaní s predchádzajúcou kategorizáciou stúpol o 0,6 percent.