ZDRAVIE: Poisťovne môžu spojiť preukaz poistenca s európskym preukazom poistenia

Bratislava 28. augusta (TASR) – Preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného poistenia budú môcť zdravotné poisťovne vydávať v prípade záujmu na jednej plastovej karte. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou totiž vydal nové metodické usmernenie o forme a náležitostiach preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie, ktoré im to umožní.
„Obojstranný preukaz umožnila novela zákona o zdravotnom poistení účinná od augusta, pričom vydanie takéhoto preukazu je možnosťou, nie povinnosťou zdravotnej poisťovne,“ vysvetlila hovorkyňa úradu Radoslava Miklášová. V zmysle zákona úrad určuje formu a náležitosti preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie. 
Technické špecifikácie a povinné údaje európskeho preukazu zdravotného poistenia  sú ustanovené Európskou komisiou. Spomínané metodické usmernenie obsahuje aj formu a náležitosti samostatného preukazu poistenca, keďže zdravotné poisťovne majú naďalej možnosť vydávať oba preukazy samostatne.

Pridaj komentár