Click here!

VRANOV: K zlepšovaniu podmienok v nemocnici prispieva aj pomoc zo zahraničia

Na zvyšovaní komfortu pre pacientov Vranovskej nemocnice, n. o., sa začala v tomto roku podieľať aj pomoc zo zahraničia. Zdravotnícke zariadenie získalo v uplynulých mesiacoch desiatky polohovateľných postelí, invalidných vozíkov či rôzny druh spotrebného materiálu pochádzajúceho zo Švajčiarska.

Otec hĺbkovej stimulácie mozočka

Na Neurochirurgickej klinike SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta čas plynie akosi inak, svojím tempom. Nemá váhu v sekundách, minútach, hodinách. Má svoje vlastné jednotky, v ktorých plynutie znamená nádej, uzdravenie, život.