ŽILINA: ŽSK odmieta určovať poplatky za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

Žilina 1. septembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) odmieta rozširovanie kompetencií, na základe ktorých bude musieť po prijatí novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti určovať výšku a možnosti poplatkov za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.
Predseda ŽSK Juraj Blanár pripomenul, že podľa pripravovanej novely zákona si budú môcť pacienti vyberať lekárov a ošetrujúcich pracovníkov v zdravotníckom zariadení. „Výšku úhrady za tento výber určí nemocnica, schvaľovať ju bude musieť príslušný samosprávny kraj. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR však hornú hranicu poplatkov nestanovilo. Prijatím novely zákona, ktorá presne nedefinuje výšku a možnosti poplatkov za nadštandard, prenesie vláda svoje kompetencie na samosprávy. Tým sa zbavuje zodpovednosti, a tiež zaťažuje rozpočet kraja. Nesúhlasíme s ďalším rozširovaním kompetencií samosprávneho kraja, nakoľko MZ nám nehradí zákonom stanovenú finančnú čiastku za vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy už od roku 2003. Aj napriek tomu, že sme o to písomne požiadali,“ skonštatoval Blanár.
Doplnil, že podľa ústavy možno na obec a vyšší územný celok zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. „Zákon ale hovorí aj o ich financovaní, na čo MZ akosi zabúda. Vláda Ivety Radičovej chce na kraj preniesť nevďačnú prácu určovania nemalých zdravotníckych poplatkov. Len preto, aby si pred občanmi zachovala tvár záchrancu štátneho zdravotníctva a tvrdila, že nie ona je príčina nespokojnosti občanov, ale samosprávne kraje. Toto je situácia, ktorú do budúcnosti krajská samospráva zásadne odmieta,“ povedal Blanár.
Upozornil, že medzi činnosti, ktoré už dnes samosprávne kraje vykonávajú ako prenesený výkon štátnej správy patrí vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti nemocniciam a ambulanciám, určovanie rozsahu zdravotného obvodu, schvaľovanie ordinačných hodín poskytovateľov, zriaďovanie etických komisií, určovanie poskytovateľa osobe pri odmietnutí, a zároveň vykonávajú dozor nad dodržiavaním zákona v týchto zariadeniach.
Hovorkyňa MZ SR Katarína Zollerová pre TASR uviedla, že rezort zdravotníctva považuje za predčasné vyjadrovať sa prostredníctvom médií k jednotlivým ustanoveniam návrhu novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pretože ešte neskončilo medzirezortné pripomienkové konanie. „Pripomienky ŽSK, ako aj ostatných pripomienkujúcich subjektov budú riadne vyhodnotené. V prípade rôznych názorov na problematiku budú v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR uskutočnené rozporové konania, na ktorých bude MZ SR hľadať s partnermi riešenia, ktoré budú prijateľné nielen z hľadiska štátnych orgánov a vyšších územných celkov, ale najmä z hľadiska pacientov,“ dodala Zollerová.

Pridaj komentár