Click here!

V liečbe Parkinsonovej choroby nezaostávame za vyspelou Európou

Bunkoví biológovia z texaskej univerzity nedávno prišli na to, že ak z bunkovej výmeny odstránia určitú látku, predĺžia tým životnosť nervových buniek, ktoré boli poškodené pesticídmi. Toto znie ako príkladne nudný oznam, však? Nie však pre vedcov, ktorí sa zaoberajú výskumom neurodegeneratívnych chorôb ako Parkinsonova, Alzheimerova alebo Huntingtonova choroba. Presne tento typ „nezáživných“ správ, ktoré sa určite nedostanú na titulku, ba ani druhú, tretiu či desiatu stranu bulvárnych novín, je však pre mnohých ľudí skvelou novinkou. Znamená totiž, že sme zasa o krôčik bližšie k objaveniu lieku na ochorenia, ktoré postihujú čoraz väčší počet ľudí. S primárom Neurologického oddelenia FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave MUDr. Denisom Richterom sme sa rozprávali aj o tom, ako sa hľadajú dlhoočakávané lieky na Parkinsonovu chorobu a čo môžeme dovtedy robiť.

Moja eSeMka

Volám sa Jana. Mám 45 rokov, žijem v Trnave. Od rozvodu žijem sama so synom Martinom, ktorý má 20 rokov. Môj syn mi robí veľkú radosť, som rada, že ho mám. Veľkú oporu mám tiež v mojej mame. Keď sa môj zdravotný stav zhorší, chodí so mnou po vyšetreniach a pomáha mi vo všetkom. Mám radosť aj z toho, že som zamestnaná a aj napriek môjmu ochoreniu vykonávam tú istú prácu. Viem, že bez práce by som bola deprimovaná.

Ataky neradno tajiť

Nedávny prieskum agentúry GFK ukázal, že prekvapivo veľa pacientov so sklerózou multiplex (zhruba 40 %) nevyhľadá lekára, keď dostane atak. Až 17 % pacientov pritom ani dobre nevie, čo majú považovať za atak – a čo je prejavom nejakej inej ťažkosti. S neurologičkou Mudr. Vierou Hančinovou z Neurologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sme sa preto rozprávali o tom, akí vlastne sú „esemkári“.