Pilates v tabletkách

Dnes je iba malo šťastlivcov, ktorí nepoznajú bolesť z „vyskočenej platničky“. Neurológovia sa nad týmto výrokom pousmejú, vyskočiť sa podľa nich dá skadekoľvek, ale platnička rozhodne nikam neskáče.

Pomôcky pri inkontinencii

Pomôcky pre inkontinentných sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe zdravotného poistenia. Systém a spôsob predpisovania je stanovený Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (aktuálne úplné znenie nájdete aj na www.inkontinencia.sk). Pomôcky predpisujú odborní lekári odborov urológia, neurológia, gynekológia, geriatria, chirurgia a onkológia a na ich odporúčanie aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast. V tomto článku sa budeme zaoberať tzv. „savými pomôckami“, ktorých úlohou je ochrániť inkontinentného občana pred neželaným únikom moču.

Spýtali sme sa za vás

Odpovedá doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., prezident Slovenskej ligy proti epilepsii a prednosta II. neurologickej kliniky SZU, Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici a neurologička MUDr. Dagmar Tobolová, Neurologické oddelenie, Nemocnica Žilina

Moja eSeMka

Volám sa Jana. Mám 45 rokov, žijem v Trnave. Od rozvodu žijem sama so synom Martinom, ktorý má 20 rokov. Môj syn mi robí veľkú radosť, som rada, že ho mám. Veľkú oporu mám tiež v mojej mame. Keď sa môj zdravotný stav zhorší, chodí so mnou po vyšetreniach a pomáha mi vo všetkom. Mám radosť aj z toho, že som zamestnaná a aj napriek môjmu ochoreniu vykonávam tú istú prácu. Viem, že bez práce by som bola deprimovaná.