SLÚŠ: Nenávratnú výpomoc 130 miliónov eur by mali dostať aj súkromné nemocnice

Bratislava 1. septembra (TASR) – Ak by sa štát rozhodol, že návratná finančná výpomoc vo výške 130 miliónov eur pre štátne zdravotnícke zariadenia sa nebude musieť vracať, rovnakú sumu by mal vyčleniť aj na zdravotnícke zariadenia v súkromnom sektore. Poukázal na to prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) Andrej Janco.
„V zmysle dobrého a spravodlivého žiadame pre súkromný sektor 130 miliónov eur, presne toľko, ako ste venovali manažmentom nemocníc ako odmenu za zlé hospodárenie. Nám venujte rovnakú sumu za dobré hospodárenie,“ adresoval predstaviteľom vlády vo svojej písomnej výzve Janco.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zrušenie povinnosti vrátiť finančnú výpožičku pripustilo v návrhu finančnej stabilizácie štátnych zdravotníckych zariadení v súvislosti s ich transformáciou na akciové spoločnosti. „Nikto z lekárov, s ktorými sme hovorili, si nie je vedomý, že by tieto peniaze boli išli na zvýšenie miezd zamestnancov. Čiže nebudú to ani lekári, ani sestry, a určite ani pacienti, ktorí pocítia toto „dobrodenie“,“ konštatoval dnes prezident SLÚŠ.
Janco pritom poukázal, že by štát nepostupoval podobným spôsobom v prípade, ak by takáto situácia nastala v súkromnom sektore. „Pre nedostatok financií poisťovne rušia zmluvy so súkromnými ambulanciami  a tieto tak zanikajú ako na bežiacom páse. Pacienti nemajú kde ísť a putujú sa prosiť o prijatie od ambulancie k ambulancii,“ zdôraznil. Podľa neho politici súčasným správaním ignorujú Ústavu SR, keď touto cestou prekážajú hospodárskej súťaži, ktorá by si vyžadovala rovnaký prístup ku všetkým subjektom.
„V mene rovnakého princípu žiadame tiež odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne pre súkromné zdravotnícke zariadenia, pretože roky vo forme oddlžovania nemocníc odpúšťajú štátnym zariadeniam a my na to cez zvyšovanie našich daní prispievame,“ dodal Janco.
Návratnú finančnú výpomoc v rámci koncepcie oddlženia získalo pred dvoma rokmi 25 zdravotníckych zariadení, z nich 12 v pôsobnosti MZ SR. Na tento účel sa vyčlenilo 130,2 milióna eur.

Pridaj komentár