Predstavujeme: Klasifikačný systém DRG

Zavedenie DRG systému má byť najväčšou zmenou financovania nemocníc na Slovensku za ostatných 20 rokov, a to najmä z pohľadu spravodlivosti a efektívnosti. Klasifikačný systém DRG (skupiny z hľadiska diagnózy) umožňuje

Neziskový sektor opäť raz na križovatke

Účastníci dvojdňovej konferencie neziskových organizácií v Bratislave, vyslovili 30. októbra 2013 odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív.