V Košiciach štartuje UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013

Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z., dnes na Právnickej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach otvára druhý ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONE. Ide o sériu univerzitných podujatí, ktoré prepájajú univerzitu s praxou, študentov s odborníkmi, a to prostredníctvom interaktívnych diskusií.

Tohtoročné UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013 sa budú týkať multidisciplinárnych tém: očkovania, transplantácií a transexuality.

Projekt nadväzuje na úspešnú sériu diskusií, ktoré Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z., organizovala ešte v rámci výučby predmetu Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ. Prvý ročník diskusií bol venovaný problematike liekov.

V celom cykle sú naplánované 4 podujatia:

1. Povinné očkovanie – „balanc“ medzi záujmom spoločnosti a pacienta

Termín: 16.10.2013

O čom budeme hovoriť

Čo je to očkovanie? Čo vedie štát k presadzovaniu povinného očkovania? Aká je právna úprava tejto problematiky? Aké sú zdravotné benefity očkovania? Kto je za čo zodpovedný? Aké sú povinnosti všeobecných lekárov, a aké sú povinnosti rodičov? Akú úlohu má v procese očkovania Úrad verejného zdravotníctva SR? Je možné sankcionovať tých, ktorí si nesplnili povinnosti stanovené právnymi predpismi?

2. Je ona „on“? Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika

Termín: 23.10.2013

O čom budeme hovoriť

Čo je to transexualita? Aké podmienky sú stanovené pre zmenu pohlavia? Sú osoby, ktoré podstúpili tento zákrok, neskôr diskriminované? Aký vplyv má zmena pohlavia na rodinné vzťahy? Je všetko, čo je medicínsky možné, aj prospešné pre jednotlivca či spoločnosť? Ako sa na zmenu pohlavia pozerá psychológia, bioetika a právo?

3. Môžeme disponovať svojím telom? Právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií

Termín: 6.11.2013

O čom budeme hovoriť

Čo je to transplantácia? Môžeme darovať vlastné telo na vedecké účely? Môžeme darovať svoje orgány? Ako to funguje po našej smrti – môže byť z nášho tela vyňatý orgán, aj bez nášho súhlasu, udeleného počas života? Môže rodina zomrelého ovplyvniť, či bude orgán odobratý, a určiť osobu, ktorej bude transplantovaný? Aké sú právne a medicínske podmienky pre darovanie orgánov či tkanív? Je darovanie orgánov naozaj „darovaním“?

Študentské sympózium – Právo a výzvy súčasnej medicíny

Termín: 13.11.2013

Čo si myslíš o týchto spoločenských témach? Vyjadri svoj názor k právnym otázkam súčasnej medicíny.

  • Transplantácie
  • Asistovaná reprodukcia

– Eutanázia

– Transexualita

– Ochrana osobnosti pacienta

 

Svoj názor v podobe odborného príspevku, v rozsahu do 15.000 slov, zašli do 30.10.2013 na emailovú adresu: vzdelavanie@medius.sk. Najlepšie príspevky budú vydané v elektronickej publikácii a odprezentované 13.11.2013 na študentskom sympóziu v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Ak Vás tieto témy zaujímajú, viac nájdete v poradni a v aktualitách na portáli www.pravo-medicina.sk

Účasť na všetkých diskusiách je bezplatná!

Neoddeliteľnou súčasťou projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 je jeho interaktivita, preto organizátori vítajú aktívne zapojenie verejnosti a zdravotníckych pracovníkov!

Pridaj komentár