Mužská neplodnosť: Sme tu vďaka „áčkovým“ spermiám

Kvalita spermií klesla za posledných 50 rokov tak výrazne, že Svetová zdravotnícka organizácia WHO musela niekoľkokrát upravovať normy, podľa ktorých sa zdravé spermie posudzujú.

Nároky na počet spermií s normálnou stavbou, sa zmenili. Pôvodne bol za normálny považovaný spermatozoid, ktorý obsahoval 50 % spermií s normálnou stavbou.

Pýtate sa, čo sa skrýva za mužskou neplodnosťou? 

Problémy s plodnosťou – problémy párov

Problémy s plodnosťou môžu byť na obidvoch stranách. Muž je príčinou neplodnosti v 30 % prípadov, žena tiež v 30 % prípadov. 25 – 30 % predstavujú páry, kde sú problémy u oboch partnerov. 10 – 15 % prípadov zostáva nevysvetliteľných.

Muž obvykle produkuje aspoň 15 miliónov spermií na 1 mililiter ejakulátu, čo je asi jedna štvrtina až šestina celého množstva. Nižší počet spermií je už prejavom zníženej plodnosti. Nedostatočná pohyblivosť spermií, prípadne imunologické reakcie, môžu byť na príčine, že spermie nedokážu prejsť cez hrdlo maternice do vajcovodu, kde sa majú stretnúť s vajíčkom.

Mužská neplodnosť dlhodobo narastá

Podľa niektorých výskumov, sa priemerný počet spermií v ejakuláte znižuje ročne o 1,5 %. Iné štúdie uvádzajú priemerný pokles až o 3 % ročne, čo by (pri zachovaní tempa poklesu) mohlo znamenať, že zakrátko bude plodný muž kuriozitou.

Medicínsky odbor – andrológia, sa venuje mužskému pohlavnému zdraviu, aj celkovému zdravotnému stavu muža, čo súvisí s funkciami pohlavných orgánov. Jedným z hlavných záujmov andrológie je správna funkcia a tvorba spermií a hormónov.

muzska-neplodnost uzke nohavice

„Negatívny vplyv na mužskú plodnosť má nosenie úzkych nohavíc. Rovnaký efekt majú aj návštevy wellness centrier a sáun. Neodporúčam ani teplé kúpele, a ak, tak aspoň ukončiť pobyt v saune, či teplom kúpeli, studenou sprchou,“ hovorí gynekologička a pôrodníčka, MUDr. Michaela Grossová, PhD., z Centra asistovanej reprodukcie ISCARE.

Na počatie dieťaťa má správna tvorba spermií rovnaký vplyv, ako tvorba vajíčka. Príčinu neplodnosti, sa pri základnom vyšetrení nepodarí zistiť u cca 15 % párov. Pri podrobnom vyšetrení prevažuje postihnutie mužov.

Pri problémoch s plodnosťou u páru, je prvé vyšetrenie tradične gynekologické. Súbežne by však malo byť urobené základné andrologické vyšetrenie muža – a to konktrétne vyšetrenie ejakulátu.

Stáva sa, že pri pozitívnom gynekologickom náleze, sa na vyšetrenie muža akosi „pozabudne“, pretože je už jedna príčina neplodnosti „známa“. Výskyt „obojstranného“ postihnutia je pritom relatívne značný (ako uvádzame, je to 25 – 30 %).

Spermiogram povie, ako na tom ste

Spermiogram, alebo analýza semena, je prvým vyšetrením pri hodnotení mužskej neplodnosti. Analýza zahŕňa vyšetrenie spermií a semennej tekutiny. Hodnotia sa tieto vlastnosti:

 • vzhľad,
 • skvapalnenie,
 • objem,
 • viskozita,
 • pH,
 • koncentrácia spermií,
 • pohyblivosť spermií,
 • morfológia spermií,
 • bunkové elementy (iné, ako spermie).

Prvé hodnotenie ejakulátu sa koná hneď po odbere. Nasleduje počítanie spermií – pomocou Maklerovej komôrky, alebo počítačovo riadeným analyzátorom.

Nepohyblivé spermie sú väčšinou považované za mŕtve, ale nie vždy to tak musí byť. Skúma sa morfológia spermií, teda aké patologické tvary a v akom množstve sa nachádzajú v ejakuláte.

muzska-neplodnost spermie

Najčastejšie odchýlky od normálneho tvaru:

 • dvojitá hlavička,
 • dvojité bičíky,
 • deformácia hlavičiek,
 • defekty krčku.

Špecializovaný pracovník stanovuje životaschopnosť spermií, resp. percento živých spermií. Mŕtve spermie sa zafarbia pomocou farbiva Eosin. Ďalším parametrom, je prítomnosť leukocytov, baktérií, prvokov cudzorodých látok.

Zásadný je tiež test na sexuálne prenosné infekcie a posúdenie erektilnej schopnosti.

Mali by sme tiež vedieť, že spermie predstavujú len 515 objemových percent ejakulátu. Zvyšok je tvorený tekutinou, produkovanou prostatou, semennými vačkami a Cowperovými žľazami.

Tieto žľazy a ich sekréty sú pre spermie dôležitým zdrojom tekutého prostredia, ktoré má optimálny stupeň zásaditosti. Sekréty sú zároveň zdrojom minerálov, napríklad zinku, a energie, teda fruktózy. Vôňa ejakulátu pripomína gaštanový kvet.

Sfarbenie ejakulátu

Optimálny objem ejakulátu sa pohybuje v rozmedzí 2 až 5 mililitrov. Normálny ejakulát je perlovej farby, a po ejakulácii sa v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd zráža, aby po niekoľkých minútach skvapalnel.

Ejakulát by nemal byť priezračný, zakalený, alebo zafarbený dohneda či dočervena. Ak je medzi dvoma výronmi semena dlhšia prestávka, farba môže byť ľahko svetložltá, respektíve môže nadobudnúť vanilkovú farbu.

Aby spermia splnila svoje poslanie, a teda dorazila k vajíčku, musí byť dostatočne pohyblivá. Najlepšiu šancu na oplodnenie majú spermie, ktoré sa pohybujú najrýchlejšie, rovno a rýchlo – ako šíp. Existujú spermie s progresívnou pohyblivosťou (viac ako 32 %), a spermie s celkovou pohyblivosťou viac ako 40 %.

Kvalitu spermií ovplyvňujú aj niektoré choroby, stavy a lieky:

 • urogenitálne zápaly,
 • pohlavne prenosné ochorenia,
 • vrodené vývojové anomálie močovo-pohlavného traktu,
 • následky urogenitálnych operácií,
 • hormonálne poruchy,
 • následky Rtg žiarenia, či onkologickej chemoterapie,
 • zadržaný semenník v detstve,
 • anaboliká,
 • antibiotiká,
 • cytostatiká,
 • imunosupresíva.

Aj notebook, položený celé hodiny v lone, môže viesť k zhoršenej tvorbe spermií. Istý podiel sa pripisuje aj nesprávnej výžive.

Nebezpečenstvo predstavuje súčasný životný štýl moderného muža. Tvorbu spermií negatívne ovplyvňuje fajčenie a nízky príjem antioxidantov. Muži by mali do jedálnička zaradiť viac zeleniny a vyvarovať sa stresu,“ dodáva MUDr. Michaela Grossová.

V minulosti boli zaznamenávané početné poruchy priechodnosti vývodných semenníkových ciest, najmä po zápaloch. Dnes, v čase liečby zápalov antibiotikami, sú tieto príčiny zriedkavé.

V súčasnosti nachádzame príčiny mužskej neplodnosti:

 • v tvorbe spermií, ktorá môže byť obmedzená poruchou prekrvenia pri kŕčovej žile mieška (varikokéla),
 • po operáciách, či zápaloch,
 • pri poruche zostupu semenníkov,
 • pri poruchách hormonálnej regulácie funkcie semenníkov,
 • ako následok užívania niektorých liekov.

Semenníky plnia dve hlavné funkcie – zúčastňujú sa na tvorbe spermií a tvorbe hormónov. Tieto funkcie spolu úzko súvisia. Okrem plodnosti, sa semenníky podieľajú aj na celkovom zdraví muža.

Prostata, červené krvinky, vek otca

Mužské pohlavné hormóny potrebujú pre svoju činnosť i ďalšie orgány – svaly, mozgové tkanivo, tkanivo produkujúce protilátky proti infekcii, červené krvinky. V druhej polovici života, sú významné aj problémy s prostatou a močením.

Relatívne častou otázkou mužov, ktorí chcú mať deti po štyridsiatke (či neskôr), je, akú rolu hrá vek muža. Väčšinou ide o takzvané „druhé deti“, keď muž už jednu generáciu detí vychoval, a s novou (mladšou) partnerkou, chce mať ešte ďalšie deti.

Nejde o vek, ale o celkový zdravotný stav. Ak je muž v poriadku, môže mať deti aj po šesťdesiatke. A deje sa to…

Liečba mužskej neplodnosti

Zaužívaný prístup k liečbe zahrňuje chirurgickú, imunologickú a hormonálnu liečbu. Obnoviť plodnosť a normálne funkcie pohlavných orgánov – čo je riešenie optimálne, žiaľ, nie je vždy možné.

Mužská neplodnosť sa lieči aj metódami IVF (asistovaná reprodukcia), v rámci odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Najčastejšou používanou liečbou pri nízkom počte a poruchách pohyblivosti spermií, je vpichávanie spermií do vajíčok, ktoré sa získavajú pri mimotelovom oplodnení.

Procedúry IVF môžu určiť neskoršiu liečbu, v zmysle mikromanipulácie.

V hre je nielen súčasné a budúce zdravie muža a partnerského páru, ale aj zdravie ešte nenarodených detí.

Starší rodičia, životný štýl, genetika

V dávnych časoch nebolo bežné, riešiť neplodnosť s lekárom. Mnohé neplodné páry tak neboli nijako zdokumentované. Nárast neplodnosti, ktorý evidujeme, môže byť preto skreslený.

Založenie rodiny sa dnes posúva do vyššieho veku, keď už plodnosť začína klesať. Plodnosť znižuje aj sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu, napäté vzťahy.

Ide o obzvlášť citlivú sféru, náročnú na psychiku, preto by dlhšie trvajúce problémy s plodnosťou a „nevysvetliteľná neplodnosť“, mali byť riešené v súčinnosti s terapeutom, ktorý pracuje so psychikou a podvedomím.

Je nutné myslieť i na genetické súvislosti. Inak nás čoskoro nebude trápiť problém zdravia, ale skôr existencie človeka.

Párov, ktoré majú problémy s otehotnením, pribúda. Za znižovaním kvality ejakulátu, je aj účinok ženských pohlavných hormónov v prostredí, alebo priamo v organizme muža. Aj mužské telo si tvorí protilátky…

Platí sa za spermiogram?

Zdravotná poisťovňa neprepláca vyšetrenie spermiogramu – pacienti si hradia toto vyšetrenie sami. Cena je individuálna.

V ISCARE (napríklad) je každý utorok vyšetrenie spermiogramu zadarmo. Bez poplatkov tu dostanú spermiogram aj onkologickí pacienti.

Union zdravotná poisťovňa v rámci programu Union family prispieva na rôzne vyšetrenia, ktoré dokážu odhaliť príčiny neplodnosti.

MUDr. Michaela Grossová, PhD. mužská neplodnosť
MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Použité zdroje: www.iscare.sk, www.babyweb.sk, www.gynda.sk, www.modrykonik.sk a vyjadrenie MUDr. Michaely Grossovej, PhD.

Fotografie: ilustračné a online archív MUDr. Michaely Grossovej, PhD.

Pridaj komentár