Úzkostné poruchy sprevádzané drogami a alkoholom

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Čísla neklamú. Duševné problémy a poruchy sa veľmi často prelínajú so závislosťami, a teda so zneužívaním návykových látok. Odborníci hovoria o dvojitej diagnóze, avšak mnohí z týchto pacientov sa liečia len na jeden problém. Niektorí dokonca nedostávajú žiadnu liečbu, pretože odmietajú odbornú pomoc, čím sa ich psychický stav ešte viac zhoršuje.

Ako vplývajú návykové látky na psychické zdravie?
Môžu spôsobovať okrem závislosti aj úzkostné poruchy, depresiu, panické ataky a podobne?
Akým spôsobom sa vtedy tieto duševné ochorenia liečia?
Je potrebné absolvovať odvykaciu terapiu?

U mnohých ľudí sa spolu so závislosťou rozvíja aj iný problém duševného zdravia. V niektorých prípadoch sú prvotným problémom úzkosti, panické stavy, depresie a pacient hľadá pomoc v alkohole či drogách, čím sa situácia skomplikuje. Inokedy závislosť podporuje vznik ďalších psychických problémov. Aj keď ani jeden stav v skutočnosti nevyvoláva ten druhý, často existujú spolu. A čo viac, navzájom sa ovplyvňujú a môžu zhoršiť príznaky psychickej nepohody.

Návykové látky a duševné zdravie

Keď bojujete so závislosťou od alkoholu alebo od drog, váš mozog je natrvalo, teda chronicky prepojený s látkou, ktorú ste mu poskytovali. Toto napojenie v skutočnosti znamená, že váš mozog funguje inak ako predtým. Človek, ktorý je závislý, má chronický problém, ktorý musí dlhodobo zvládať, ak sa chce zotaviť a uzdraviť. Podobne ako diabetik musí po celý život dodržiavať upravenú stravu a liečbu, tak aj alkoholik alebo narkoman potrebuje doživotnú abstinenciu, aby sa mohol vrátiť do bežného života. Samozrejme, preťať bludný kruh závislosti nie je jednoduché.

Ako súvisia alkohol a úzkostné stavy

Výskumy ukázali, že v dôsledku zneužívania návykových látok dochádza k zmenám v tých istých oblastiach mozgu, ktoré súvisia aj s depresiou, úzkosťou, schizofréniou a bipolárnou poruchou. Takže spojenie medzi závislosťou a inými duševnými chorobami nie je prekvapivé. Nemusí byť však priamočiare. Isté je, že niektoré problémy duševného zdravia zvyšujú riziko zneužívania návykových látok. Zrozumiteľnejšie povedané: ľudia s určitými psychickými problémami častejšie vyhľadávajú alkohol alebo drogy, aby sa vyrovnali s duševným trápením a bolesťou.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Prečo sa závislosť a duševná choroba vyskytujú súčasne?

Napriek tomu, že u mnohých pacientov sa kombinujú duševné problémy iného charakteru so závislosťami, neznamená to, že jedno nevyhnutne spôsobilo druhé. A to platí aj v prípade, ak sa závislosť objavila prvá.

Berte však do úvahy fakty, že:

1. Zneužívanie drog môže zapríčiniť jeden alebo viacero príznakov inej duševnej choroby.

Príkladom je u niektorých ľudí zvýšené riziko psychózy pri dlhodobom užívaní drog vrátane mäkkých.

2. Pocity pri duševných poruchách môžu viesť k zneužívaniu drog alebo alkoholu. Prečo? Mnohí ľudia psychické problémy riešia v prvom rade „samoliečbou“, ktorá zahŕňa návykové látky. Zvyčajne ide len o krátkodobý pocit zlepšenia, ktorý, žiaľ, znamená v dlhodobom zmysle zhoršenie celkového psychického stavu.

Napríklad v niektorých prípadoch môže nikotín v tabakových výrobkoch zmierniť určité príznaky schizofrénie.

3. Existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že závislosti a duševné choroby sú spôsobené základnými danosťami mozgu, genetickými vplyvmi a/alebo traumou v ranom detstve. Genetika je zodpovedná zhruba za 40 až 60 závislostí v súvislosti s inými problémami.

Ďalším spoločným faktorom medzi problémami duševného zdravia a závislosťou je vek, v ktorom sa príznaky objavia. S alkoholom, cigaretami, ale aj drogami začínajú už čoraz mladší. Obdobie puberty je mimoriadne citlivé, pretože počas dospievania sa stále vyvíjajú (vrátane mozgu), dospievajú a rastú.

Napríklad: Tínedžeri sú náchylnejší riskovať a konať impulzívne. Toto správanie je medzi dospievajúcimi bežné, ale môže ovplyvniť riziko závislosti a iných duševných porúch.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Trauma a návykové látky

Prekonali ste ťažkú haváriu? Videli ste zomierať svojho blízkeho? Týrali vás v detstve? Všetky traumatizujúce situácie sa automaticky odzrkadlia aj na vašom zdraví. Po fyzickej stránke to znamená najmä zníženú imunitu. Po psychickej vysoké riziko problémov, ktoré súvisia s užívaním návykových látok.

Prečo je ťažké diagnostikovať oba stavy

Ak vás trápia psychické problémy a zároveň ste sa stali otrokom závislosti, diagnostika nie je ľahká. Jedným z dôvodov sú rôznorodé príznaky, ktoré sa tiež môžu navzájom líšiť v závažnosti. Práve preto sa neraz stane, že pacient s dvojitou diagnózou dostane liečbu len na jednu poruchu, zatiaľ čo druhá zostáva neliečená. Nemálo pacientov však závislosť zatajuje, bagatelizuje a vzťah k návykovým látkam ospravedlňuje výhovorkami.

Viete, že…?

  • Zdrojom problémov s duševným zdravím sú podobné biologické, psychologické a sociálne faktory ako pri závislosti od alkoholu a drog.
  • Nedostatočná diagnostika vedie k zlej liečbe. Kombinácia nediagnostikovaných, neliečených alebo nedostatočne liečených problémov spolu so závislosťou znamená rýchle zhoršenie stavu pacienta. S ním rastie aj riziko straty domova, agresivity, trestných činov a dokonca aj samovrážd.

Liečiť treba oba stavy a naraz

Ak pociťujete duševné problémy a zároveň sa neviete vzdať návykových látok, potrebujete liečbu, ktorá rieši oba stavy súčasne. Vtedy hovoríme o celkovej alebo integrovanej liečbe. Tento spôsob umožňuje lekárom liečiť obe poruchy súčasne a znižuje náklady na liečbu. Včasná diagnostika a liečba oboch stavov znamená rýchlejšie zotavenie.

Odbornú kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psychologička (znalkyňa v odbore psychológia, odvetvia – klinická psychológia detí, klinická psychológia dospelých, psychológia sexuality).

Zdroje: rethink.org, verywellmind.com

Pridaj komentár