Zajtra sa začína Výtvarný salón ZPMP 2016

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre, Ponitrianskym múzeom v Nitre  a Nitrianskym samosprávnym krajom, pripravili 21. ročník výstavy výtvarných prác