Svetový deň Braillovho písma: Nezastupiteľné informácie pre nevidiacich

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Na počesť Louisa Brailla (1809 – 1852) si každoročne 4. januára pripomíname Svetový deň Braillovho písma.

Aj vďaka tomuto dňu si o čosi lepšie uvedomíme obrovský dosah, ktorý má vynález reliéfneho písma na životy nevidiacich na celom svete.

Braillovo písmo existuje už 191 rokov

Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. Pozostáva z tzv. šesťbodu, ktorý tvoria dva stĺpce po troch bodoch. Ich kombináciou (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické a chemické symboly, dokonca notový záznam.

Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami, sú pevne dané, aby bolo možné šesťbod poľahky zachytiť bruškom prsta. Neexistujú veľkosti písmen, ako ich pozná vidiaci človek, nijaké fonty, na zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ písmo, ani kurzívu. Napriek tomu je Braillovo písmo skutočnou abecedou, je plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je rovnocenné s akýmkoľvek iným písmom.

Technika nenahradí Braillovo písmo

Celosvetovo sa šíri obava, že technológie, ako sú e-knihy, zvukové knihy a čítače obrazovky, môžu nahradiť Braillovo písmo. Ani takmer 200 rokov po jeho vzniku sa však tento geniálny nástroj komunikácie nedostáva do úzadia – študenti majú dnes prístup k rôznym zariadeniam, ako sú obnoviteľné braillovské displeje či braillovské zápisníky (t.j. špecializované počítače pre používateľov Braillovho písma).

Knihy a časopisy v „bodkách“, ktoré sú pomocou programov na preklad čiernotlače do Braillovho písma často tlačené braillovskými rýchlotlačiarňami, ani iné formáty, ako sú zvukové knihy (ktorých výroba je vo všeobecnosti lacnejšia, než braillovských), ani ďalšie moderné technické a technologické výdobytky nemôžu nahradiť informácie v Braillovom písme. Ide totiž o podporu braillovskej gramotnosti do budúcna.

Technický pokrok je, prirodzene, vítaný. Technika by však mala byť využívaná na rozšírenie používania Braillovho písma, nie ako jeho náhrada. Navyše, prax potvrdzuje, že tí, ktorí si osvoja zručnosti spojené s čítaním a písaním Braillovho písma, nadobudnú vyššiu úroveň gramotnosti, dosahujú väčšie úspechy v oblasti vzdelaniazamestnania, než tí, ktorých učenie bolo primárne založené na technike hovoreného slova.

Svetová únia nevidiacich dôrazne odporúča, aby všetky nevidiace a ťažko slabozraké deti dostali možnosť učiť sa Braillovo písmo, inými slovami, aby sa v ňom naučili čítať a písať. Dôležitým odporúčaním je tiež prístup k rozmanitým, ale hlavne aktuálnym knihám a publikáciám v Braillovom písme pre všetkých nevidiacich ľudí.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov, združených v 65 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

Zdroj: ÚNSS

Pridaj komentár