Liga proti rakovine pozýva: Rodinná týždňovka

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 18. august 2016 – Liga proti rakovine už osem rokov organizuje relaxačné pobyty pre onkologických pacientov. V tomto roku zaradila do svojho programu nový – pilotný projekt – pod názvom „Rodinná týždňovka“.

Po prvýkrát sa tak na spoločnom pobyte stretne 25 rodín, v ktorých jeden z rodičov je onkologický pacient.

„Rodinná týždňovka“ sa bude konať od soboty 20. augusta do piatku 26. augusta 2016 v Penzióne Barborka vo Vyšnej Boci. Projekt umožňuje rodinám, aby strávili spoločný čas, ktorého je počas liečby menej, ako zvyčajne.

O program pre deti bude počas pobytu celodenne postarané.

Rakovina zasiahne celú rodinu

Onkologické ochorenie je radikálnym zásahom do života tak jednotlivca, ako aj fungovania celej rodiny, a tým do individuálneho prežívania jednotlivých členov. I dnes, napriek mnohým pokrokom v liečbe, ochorenie zasahuje do všetkých oblastí života, nie je „len“ ochorením tela. Znamená veľkú psychickú i emočnú záťaž, ekonomickú neistotu, súvisiacu s dlhým výpadkom z pracovného procesu, úbytok síl, často bezmocnosť a obavy o budúcnosť. Vytvára veľkú záťaž pre rodinu, kde sa stáva ústrednou témou, neželanou prioritou a udalosťou, od ktorej sa odvíja mnoho nepríjemných a náročných zmien.

Iná rodina – iný príbeh

Každá z rodín zasiahnutých rakovinou má iný príbeh, iné prežívanie priebehu choroby, rôzne formy jej zvládania. Preto je potrebné, ku každej rodine pristupovať individuálne, nehľadať odpovede podľa šablón či definícií.

Okrem spoločného programu pre rodičov a deti, koordinátori pripravili aj oddelený program pre obe skupiny. Na workshopoch pre rodičov sa budú postupne preberať rôzne témy, umožňujúce vzájomnú výmenu a zdieľanie informácií, poznatkov, skúseností a rád o tom, ako rodičia zvládajú priebeh choroby, ako sa so situáciou vyrovnávajú, alebo ako o chorobe komunikujú so svojimi deťmi. Rodičia sa môžu navzájom zdôveriť, podporiť jeden druhého a poradiť si. Prostredníctvom workshopov sa budú hľadať cesty k čo najlepšiemu zvládaniu priebehu choroby.

Bohatý celodenný program je pripravený i pre deti, so zohľadnením mladšej a staršej vekovej kategórie. Popri zábave poskytne deťom i dostatok pozornosti, aby boli vypočuté, ak sa chcú porozprávať či zdôveriť.

rodinná týždňovka Penzión Barborka
Zdroj foto: Shutterstock.com

Na rodiny čaká množstvo aktivít

Celý pobyt sa bude niesť v znamení hesla „Cestou necestou za rodinnými dobrodružstvami“. Pod ním sa skrýva množstvo zaujímavých činností, ako kreatívne dielne, športové aktivity či spoločenské hry. Tešiť sa môžu aj na dva celodenné výlety, počas ktorých budú splavovať Váh, navštívia Demänovskú jaskyňu slobody či vystúpia lanovkou na Chopok v Nízkych Tatrách. Keďže na pobyte budú prítomní rodičia, ktorí majú krátko po liečbe, pre niektoré rodiny to bude po dlhom čase prvý spoločný výlet.

Počas celého týždňa sa bude o účastníkov starať 10 animátoriek-dobrovoľníčok, koordinátorky z Ligy proti rakovine, psychológ a zdravotník.

„Rodinná týždňovka“ je pre účastníkov bezplatná, všetky náklady sú hradené z výnosu celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov 2016 a z asignácie 2% dane z príjmu.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým podporovateľom a partnerom, ktorí umožňujú pripravovať i takéto užitočné projekty.

Zdroj: Liga proti rakovine

Redakčne krátené (jam)

Pridaj komentár