Zajtra sa začína Výtvarný salón ZPMP 2016

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre, Ponitrianskym múzeom v Nitre  a Nitrianskym samosprávnym krajom, pripravili 21. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím, Výtvarný salón 2016.

Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 9. septembra14.00 hod., v Ponitrianskom múzeu v Nitre (Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra).

Výstava potrvá do 30. septembra 2016.

Cieľom výstavy je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním a spôsobom, ako stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím. Do Výtvarného salónu ZPMP 2016 sa zapojilo 93 účastníkov – domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska.

Otváracie hodiny:

 • pondelok: 9.00 – 15.00,
 • utorok – piatok: 9.00 – 17.00,
 • sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00.

Zatvorené denne v čase obedovej prestávky (11.30 – 12.00).

Vstupné:

 • Dospelí: 1 €,
 • Žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €,
 • Deti do 6 rokov, osoby so ŤZP, klienti a zamestnanci Domovov sociálnych služieb, chránených dielní a špeciálnych škôl: bezplatne.

Priestory múzea sú bariérové.

O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota, v zložení:

 • Akad. mal. Marián Žilík,
 • Mgr. Anton Števko,
 • PhDr. Eva Števková,
 • PhDr. Marta Hučková.

Odborná garantka projektu 2016:

 • Akad. mal. Katarína Kuzmová.

Výtvarný salón je jednou z príležitostí, ktoré pomáhajú združeniu rúcať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. K výstave boli vydané leták a skladačka, ktoré navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. ZPMP v SR obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a živote, iniciuje legislatívne zmeny a realizuje inovatívne projekty.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

(Za obsah príspevku je výlučne zodpovedné Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.)

Bivio

Zdroj: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Pridaj komentár