Jubilejný 20. ročník Dňa narcisov priniesol rekordnú sumu

Bratislava, 28. jún 2016 – Výnos 20. ročníka Dňa narcisov bol najvyšší v histórii zbierky. Priebeh zbierky bol najbezproblémovejší za ostatné roky. Počasie vyšlo najlepšie, ako si mohla Liga proti rakovine želať.

Najvyšší výnos v 20-ročnej histórii predstavuje sumu 1.043.789,41 EUR.  Najvyššia suma – 172.902,75 EUR – bola vyzbieraná v Bratislave.

Výnos zbierky bude v priebehu roka použitý na programyprojekty v prospech onkologických pacientov, ich rodín, ale tiež širokú verejnosť. Časť výnosu bude (formou darov) poskytnutá subjektom, ktoré požiadali o podporu na rôzne spektrum projektov.

Deň narcisov podporí detskú onkológiu aj lepšie vybavenie v nemocniciach

Liga proti rakovine každoročne prijíma žiadosti o finančnú pomoc od zdravotníckych inštitúcií, a to ešte pred konaním zbierky. Na základe aktuálnych potrieb a finančných možností rozhoduje Generálna rada LPR o podpore obdržaných žiadostí a celkovom použití výnosu zbierky v priebehu roka.

Za 19 rokov boli vďaka Dňu narcisov zakúpené polohovateľné postele, antidekubitné matrace, ale aj odsávačky, tlakomery, či rôzne iné pomôcky a zariadenia, nevyhnuté pre dôstojnú každodennú zdravotnú starostlivosť.

Tento rok Liga proti rakovine podporí sumou 100.000 EUR aj nový projekt pre detskú onkológiu „Denná klinika ambulantne podávanej chemoterapie“.

20. ročník Dňa narcisov 1
Historická električka v centre Bratislavy počas Dňa narcisov

Psychosociálna pomoc pacientom

Vďaka Dňu narcisov boli na Slovensku vybudované 3 centrá pomoci, poskytujúce denné služby a programy onkologickým pacientom. Zabezpečujú ubytovanie v Bratislave a v Košiciach pre rodiny s hospitalizovaným dieťaťom, tisíce pacientov v nich môžu využívať bezplatnú psychologickú pomoc.

Výnos zbierky slúži aj na financovanie táborov pre detských onkologických pacientov, či na rozbeh mobilného hospicu na východnom Slovensku. Z časti výnosu je hradený projekt „Onkologická výchova“, ktorý funguje už 17 rokov, v spolupracujúcich stredných školách po celom Slovensku. V štádiu prípravy sú tiež informačno-edukačné brožúry, ktoré sú častokrát jediným kompletným zdrojom informácii nielen pre pacientov krátko po diagnostikovaní rakoviny, ale aj pre ich rodiny a blízkych.

Liga proti rakovine tradične zverejňuje vyúčtovanie použitia financií z výnosu zbierky na svojej stránke www.lpr.sk, v každoročnej výročnej správe, predkladá ho registrujúcemu orgánu zbierky – MV SR, a pri nasledujúcom ročníku Dňa narcisov bude finálne použitie výnosu uverejnené na letákoch.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, ktorí finančne, či svojou prácou podporili nielen 20-ty, ale i predošlé ročníky Dňa narcisov. Ďakuje všetkým  partnerom – finančným či mediálnym, podpora ktorých umožnila minimalizovať nevyhnutné náklady, spojené s organizáciou zbierky.

Ďakujeme za Vašu podporu – je pre nás neoceniteľná a nenahraditeľná.

Ďalšie informácie:

http://www.dennarcisov.sk, http://www.lpr.sk, http://www.facebook.com/ligaprotirakovine

Zdroj: Liga proti rakovine

Fotografie: Liga proti rakovine

Pridaj komentár