Z prvej ruky: Skrátený prepis rozhlasovej besedy o poplatkoch u lekára

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Relácia:

Z prvej ruky

Slovenský rozhlas

29. september 2016

12:30 – 13:00

Moderátorka:

Lucia Virostková

Hostia:

MUDr. Miroslav Kotek, Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP)

Ing. arch. Radoslav Herda, SLOVENSKÝ PACIENT, občianske združenie

Po 18 mesiacoch od zrušenie viacerých poplatkov u lekára

Vo februári 2015 parlament schválil návrh poslanca Juraja Blanára zo Smer-SD, ktorým boli zrušené viaceré poplatky, napr. za objednanie sa u lekára, vypísanie receptu alebo vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu. Z prieskumu občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT však vyplynulo, že až 65,6 % respondentov uhrádza rovnako, alebo dokonca viac poplatkov, ako pred 1. aprílom 2015.

49,5 % pacientov pritom správne uviedlo, že za uvedené služby lekár nesmie vyberať poplatky. Tento rozpor najlepšie odzrkadľuje reálny stav, že slovenskí pacienti síce vedia, za čo už nemusia „po novom“ platiť, ale v ordináciách sa chovajú inak.

Moderátorka: Čo sa odvtedy zlepšilo, resp. zhoršilo z pohľadu lekárov?

MUDr. Miroslav Kotek:

„Poslanecký návrh spočíval v tom, že objednanie sa u lekára zahŕňa aj to, čo sa „robí“. Problém ale nastal, keď poisťovne nezareagovali na to, že by bolo treba navýšiť nejaké prostriedky pre lekára. My sme to prerátali, a pre lekára to konkrétne znamenalo výpadok príjmov podľa odbornosti, či druhu ambulantnej starostlivosti, niekde na úrovni 20 – 30 %. Ten výpadok lekári pociťujú a v konečnom dôsledku si to odnesú pacienti. Krátkodobo sa to dá spraviť, ale ambulancie nie sú dofinancované, to znamená, že lekári si nemôžu dovoliť nákup nových, lepších prístrojov, čo je v iných krajinách bežné.“

Moderátorka: A zlepšilo sa niečo z pohľadu lekárov?

„Povedal by som, že nie. Pre lekárov táto zmena nebola dobrá.“

Moderátorka: Čo sa zlepšilo, resp. zhoršilo, z pohľadu slovenských pacientov?

Radoslav Herda:

„Platenie nad rámec odvodov, kam patria aj poplatky, patrí medzi najzávažnejšie problémy pacientov. 85 % pacientov považuje poplatky za závažný problém. Čo zmena priniesla pre pacientov? Sme radi, že poplatky, ako napr. potvrdenie do práce, do školy, za recept, za vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, v podstate zmizli. Odpadli aj nezmysly, ako napr. platenie za prvovyšetrenie, za radu lekára, za priebežný manažment pacienta. Čo sa však týka poplatkov za objednanie sa na vyšetrenie, naozaj vznikol chaos, ministerstvo zdravotníctva muselo dokonca zriadiť linku, aby bolo jasné, čo zmena vniesla do praxe.“

V ďalšom priebehu diskusie sa MUDr. Kotek vyjadroval k poplatkom za objednanie sa na konkrétny čas, čo sa často deje cez tretie strany:

„Poplatok za objednania na čas existuje, existujú dva či tri portály, kde sa to dá. Zákon mal byť dôsledný, mal zakázať všetky poplatky… Uznávam, že niektoré poplatky boli netransparentné, až na pousmiatie, myslím si však, že práve tento poplatok mal zostať.“

Prieskum Ministerstva zdravotníctva  chcú pacienti znovuzavedenie poplatku za prednostné vyšetrenie?

Moderátorka: Ministerstvo zdravotníctva sa odvoláva na vzorku 5000 respondentov, kde sú traja zo štyroch ľudí za návrat prednostného vyšetrenie za poplatok. Váš názor?

Radoslav Herda:

„Táto otázka v prieskume nebola dobre postavená. Za pacientov to môžem povedať. Chodím k svojmu zubárovi, on odo mňa nežiada peniaze za to, že som sa uňho objednal. A ja vždy prídem…“

MUDr. Miroslav Kotek:

„Povedali ste perfektný príklad, a ja vám zaň ďakujem. Zubári asi pred dvadsiatimi rokmi presvedčili všetkých, že ak chcete mať lepšie, krajšie, belšie zuby, tak si u nich priplatíte. Národ to akceptoval, nikto proti tomu nič nemá. Hoci – zubári sú platení z verejných zdrojov. Akonáhle toto premietneme do iného ambulantného sektora, tak sú problémy v akceptácii. Ak sme to povolili zubárom, ktorí tiež chceli mať lepšie vybavené ambulancie, aj ja hľadám iné financovanie, aby som mohol mať každých 5 rokov nový ultrazvuk, keď mi ho nezaplatí poisťovňa alebo štát.“

„Súhlasím s tým, že máme zdravotníctvo, kde fungujú dva rozličné princípy“, potvrdil Radoslav Herda.

Moderátorka: Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nedávno prezradil novinárom, aký sa črtá kompromis v otázke poplatkov za prednostné vyšetrenia. Ministerstvo chce vytýčiť mimoordinačné hodiny, určené len pre objednávaných pacientov. Ak teda lekár bude chcieť aj takýchto pacientov, bude musieť slúžiť o niečo viac, vo vyhradenom čase.

MUDr. Miroslav Kotek:

„Ordinačné hodiny podliehajú dvom reguláciám. Prvý je zákonník práce, keďže pracujeme 40 hodín za týždeň, čo by mal dodržať tak ambulantný, ako aj nemocničný lekár. Minimálny počet hodín zase stanovuje VÚC, resp. poisťovne, čo je 30 hodín… Lekár má na prípravu a sterilizáciu ambulancie, aj na administratívu, max. dve hodiny denne. V ambulantných hodinách si nemôžem zarátať ani obed.. Zároveň zákonník práce prikazuje, že zamestnanec má mať každé 4 hodiny 10 minútovú pauzu, čo je schizofrénia, keďže lekár obvykle sám seba zamestnáva. U nás to funguje tak, že keď skončím, celú ambulanciu musím umyť, všetky nástroje umyť a zabaliť do jednotlivých sáčkov… Celé to trvá asi hodinu…“

Radoslav Herda:

„Pacientov, ktorí volajú po tom, aby sa mohli objednávať po ordinačných hodinách, chcem upozorniť, že si budú objednávať unaveného lekára. Unavenejší znamená – chybovejší, menej koncentrovaný, menej empatický, teda horšie slúžiaci lekár.“

Moderátorka: Na ministerstve zdravotníctva by malo tento týždeň ďalšie rokovanie, či opäť zaviesť poplatok za prednostné vyšetrenie.

Radoslav Herda:

„Vytesnenie, že naše zdravotníctvo je zadarmo, robí vždy problémy. Pretože nič nie je zadarmo, a všetko sa prenáša do nejakých platieb a poplatkov. Za pacientov budeme vždy hovoriť, že keď už sme si objednali službu, mali by sme sa k tejto službe dostať zadarmo. Je to požiadavka na systém, inak tam vždy budú tretie osoby, a systém bude pokrútený.“

Celý záznam 25 minútovej besedy si môžete vypočuť tu:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/529609

Pridaj komentár