Lysá nad Labem praje slovenským parkinsonikom

Dňa 16. 6. 2016 bola na Výstavisku v Lysej nad Labem zahájená dvojdňová výstava Senior – Handicap: aktívny život, ktorá je už tradične spojená s inými výstavami – „Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení“ a „Růžová zahrada“, výstavou ruží i letných kvetín.

Pozvanie od vedúcej výstaviska Bc. Viery Součkovej a senátorky Parlamentu Českej republiky Emílie Třískovej, sme aj tohto roku prijali a na súťaž sme sa pripravili.

Tohto roku sa do súťaže zapojilo rekordných 1250 účastníkov, ktorí spolu odovzdali viac ako 3500 prác. Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS) prezentovalo 8 našich členov.

Súťažilo sa (ako obvykle) v 4 kategóriách: šikovné ruky, fotografia, literárna súťaž a počítačová prezentácia. Nováčikmi boli seniori z Nemecka.

Lysá nad Labem výstavy 3

Pamätné listy všetkým zúčastneným, oceneným členom darčeky, perá, tašky a iné, som s radosťou prebrala a budú odovzdané predsedom jednotlivých klubov. Tí spomienkové predmety odovzdajú svojim oceneným členom.

Aj keď som Lysú absolvovala už po šiestykrát a preberala som nejaké ocenenia, musím povedať, že prijímať gratulácie na českej pôde ma stále napĺňa radosťou a hrdosťou. Som nesmierne rada, že naši členovia posielajú svoje práce a že v „Lysej“ o našej spoločnosti vedia.

Tohto roku (konečne po rokoch!) som nešla na vyhlásenie sama: mojou spolubojovníčkou sa stala predsedníčka RK Prešov, Marta Petrová. A musím povedať, že sa ihneď zorientovala a nášmu stánku statočne „velila“. Stánok sme dostali od organizátoriek zdarma, bol situovaný priamo vo veľkej hale, kde prebiehalo všetko podstatné.

O takom výhodnom miestečku pre našu spoločnosť sa mi ani nesnívalo, a preto som tým dvom významným osobnostiam, p. Součkovej a p. Třískovej, nesmierne vďačná. Vzhľadom na to, že sme boli dve, mohla som nerušene absolvovať rozhovory, či besedu so zástupcami z Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR (MPSV ČR). Marta zatiaľ odpovedala na otázky, ktoré jej boli v stánku kladené. Tiež rozdávala materiál o Spoločnosti Parkinson Slovensko, náš nový časopis „Spravodajca“ i „Neuromagazín“. Mala by som spomenúť aj to, že náš stánok bol doplnený o bannery, ktoré boli čerstvo aktualizované a vyšli z „dielne“ našich dvoch členov, Ing. P. Mesarča a Ing. V. Haringa.

Lysá nad Labem výstavisko 22

A čo povedať na záver?

Takéto podujatia, stretnutia považujem za nesmierne dôležité. Vytvárajú priestor na vzájomnú komunikáciu, dávajú možnosť spoznať mnohých ľudí, i vypočuť si veľa nového, užitočného. A toto všetko Lysá nad Labem ponúka. Stačí len prísť a precítiť tú atmosféru, pozrieť si to neskutočné množstvo prác, výtvorov jednotlivcov, alebo skupín, vypočuť si sprievodný kultúrny program, ktorý sa tohto roku mimoriadne vydaril. Hudba bola vynikajúca, bavili sa starší, ale i tí mladší. Bola „ušitá“ práve na takéto podujatie, a ak sa k tomu všetkému pridá slovo moderátora, ktorý zvládne akúkoľvek ťažkú i nepredvídateľnú situáciu, z ktorej bravúrne „vykorčuľuje“, tak v takom prípade musí byť každý návštevník len a len spokojný.

Aj takáto bola tohtoročná Lysá nad Labem. Pre mňa poučná, hlavne zo sociálno-zdravotnej stránky. Niektoré novely, ktoré sa pripravujú na MPSV ČR, sú veľmi zaujímavé, obzvlášť jedna, ktorá, ak by bola prijatá, znamenala by hoc i len krôčik vpred, pretože je k chronicky chorým ústretová.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojim dielkom, svojou prácou. Tiež svojej kolegyni Marte, ktorá svoje prvé „vystúpenie“ v Lysej zvládla perfektne. Úprimná vďaka patrí celému organizačnému tímu, ktorý zvládol aj tento XVII. ročník na jednotku. A v neposlednom rade vyslovujem za vedenie SPS a jej členov VEĽKÉ ĎAKUJEM hlavným organizátorkám, p. E. Třískovej a p. V. Součkovej.

Vďaka Lysá, vďaka, že si! Nemožno ťa prehliadnuť, nemožno neprísť! A ja sa už vopred teším na ďalšie priateľské stretnutie v malebnej Lysej nad Labem!

Lysá nad Labem výstava 1

Za Regionálny klub (RK) Košice odovzdali práce:

Ing. Pavol Mesarč a Ing. Ivan Zahatňanský

Za Regionálny klub Zvolen:

Anna Mošková

Za Regionálny klub Liptovský Mikuláš:

Ľudmila Kokošková a RNDr. Dušan Macejko

Za Regionálny klub Martin:

Mgr. Júlia Illešová a Emil Gajdošík

Za Regionálny klub Prešov:

Marta Petrová (predsedníčka klubu).

Spoločnosť Parkinson Slovensko, ktorú reprezentovali títo 8 členovia, obdržala ocenenia v 2 kategóriách:

Prvé ocenenie

Poézia, ktorú do súťaže venovala Ľudmila Kokošková z RK Liptovský Mikuláš. Cena bola udelená literárnou porotou.

Druhé ocenenie

Drevorezbárska práca z rúk Ing. Ivana Zahatňanského (RK Košice). Táto práca bola ocenená aj v kategórii šikovné ruky – jednotlivci.

Autorka je zakladajúca predsedníčka a členka vedenia Spoločnosti Parkinson Slovensko

Fotografie: Společnost Parkinson, z. s.

Pridaj komentár