COrvus: Dotykový telefón pre nevidiacich od slovenskej firmy

(Zdroj foto: Stopka, n.o.)

Moderné technológie prinášajú ľuďom so zdravotným postihnutím možnosti na zlepšenie kvality ich života, ako nikdy predtým. Na druhej strane, tie isté technológie neraz kladú pred znevýhodnených ľudí zásadné prekážky v prístupnosti.

Výnimkou nie sú ani dotykové telefóny. Efektívnu prácu s nimi, si mnohí nevidiaci nevedia vôbec predstaviť.

IT vývojári zo slovenskej neziskovej organizácie Stopka, n.o., prichádzajú s vlastným, nekonvenčným riešením. Už tri roky sa venujú vývoju setu aplikácií, ktoré efektívnym spôsobom sprístupňujú plochu dotykových zariadení s operačným systémom Android pre nevidiacichslabozrakých používateľov.

Na slovenské pomery ide o unikátny projekt, s názvom COrvus – Accessible Kit for Android.

„S príchodom smartfónov pribudli nevidiacim viaceré bariéry. COrvus umožňuje svojmu používateľovi čo najefektívnejšie ovládanie dotykového telefóna. Môže napríklad rýchlo písať SMSky, telefonovať, počúvať zvukové súbory, nahrávať si poznámky, písať e-maily, či pohodlnejšie pracovať s mnohými externými aplikáciami, ktoré bežne používajú vidiaci,“ vysvetľuje vývojár, Peter Lecký zo Stopka, n.o.

Tvorcovia programu COrvus sa nedávno zúčastnili na jednej z najväčších výstav kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých – SightCity, ktorá sa každoročne koná v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Prichádzajú na ňu vystavovatelia a návštevníci z celého sveta.

Stopka, n. o., s produktom COrvus, pritiahla do svojho stánku pozornosť mnohých okoloidúcich.

„Myslíme si, že COrvus je dobrá alternatíva pre mnohých ľudí. Produkt plánujeme uviesť na španielsky trh,“ hovorí Enrique Varela Couceiro, riaditeľ spoločnosti TENYUS SocialWare.

Program nateraz zaznamenal najväčší ohlas na Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Momentálne je lokalizovaný v ôsmych jazykoch, vrátane slovenčiny.

COrvus sa neustále zdokonaľuje, aby vyhovel rastúcim nárokom svojich používateľov. Koncom júla vyjde nová verzia programu, ktorá prinesie viaceré zlepšenia a novinky.

Stopka, n.o., je nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zameriava sa na prácu s deťmi, mládežou a rodinou, pričom pre tieto cieľové skupiny pripravuje zážitkové programy, environmentálnu a prosociálnu výchovu. Dlhodobým cieľom organizácie je aj podpora integrácie a prekonávania bariér. Vo svojej chránenej dielni zamestnáva ľudí so zrakovým postihnutím.

Ďalšie informácie o programe COrvus nájdete na web stránke projektu http://www.corvuskit.com.

Zdroj: Stopka, n.o.

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár