Uviedli film „Keď útočí stres“

Stres je dnes druhý najčastejšie sa vyskytujúci zdravotný problém, súvisiaci s prácou v Európe – hneď za poruchami svalov a kostí. Možno mu pripísať až 50 – 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní. Dôvod práceneschopnosti