Na Slovensku pijeme nadpriemerne

Cirhóza pečene vzniká podľa odborníkov najčastejšie v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholických nápojov. Vyžaduje si hospitalizácie, ošetrovanie a liečbu náročnými liečebnými metódami, vrátane transplantácie pečene.

Príjem pod hranicou chudoby má 28 % seniorov

Chudobou sú na Slovensku ohrozované najmä špecifické sociálne skupiny obyvateľstva. Problém chudoby sa prejavuje aj v segmente seniorov a zdravotne ťažko postihnutých. Z pohľadu medzinárodných záväzkov SR „právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením“ rieši Listina základných práv a slobôd čl. 30, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach čl. 11, Európska sociálna charta čl. 13 a 14.

Začala sa kúpacia sezóna na jazerách

Podľa informácií profesora Ivana Rovného, hlavného hygienika SR, do zoznamu vôd určených na kúpanie je pre kúpaciu sezónu 2013 zaradených 33 najvýznamnejších prírodných vodných plôch. Na 20 lokalitách došlo k úprave začiatku tohtoročnej sezóny a na 28 lokalitách k úprave konca kúpacej sezóny.

Prvýkrát bol zakázaný vývoz lieku zo Slovenska

Bratislava 27. mája (TASR) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zakázal prvýkrát od platnosti novej legislatívy vývoz lieku zo Slovenska. Ide o liek Lyrica, ktorý sa používa na liečbu epilepsie, neuropatickej bolesti a generalizovanej úzkostnej poruchy u dospelých.

Tím aliancie zriedkavých chorôb tvorí národný plán

Zástupcovia Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb (SAZCH), Beáta Ramljaková a Radoslav Herda privítali členov na výročnom stretnutí aliancie, ktoré sa odohralo v máji v Bratislave . Zúčastnených spolu oboznámili s výročnou a finančnou správou za rok 2012, a s krokmi k národnému plánu.

Otvorili konferenciu krajín V4 o verejnom zdravotníctve

Košice 9. mája (TASR) – Medzinárodná konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňuje sa v dňoch 9. a 10. mája v Košiciach. Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ).

Vlani zaregistrovali v SR takmer 600 nových liekov

Bratislava 6. mája (TASR) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal vlani 596 rozhodnutí o registrácii nového lieku na Slovensku. Najviac liekov bolo z oblasti liečby ochorení kardiovaskulárneho systému a centrálneho nervového systému, čo odzrkadľuje potreby liečby pacientov, informuje ústav na svojom webe.

Pediatri hovorili aj o zriedkavých ochoreniach

Bratislava 26. apríla (TASR) – Pediatriu trápia viaceré problémy, medzi nimi aj nízky záujem mladých lekárov o túto špecializáciu. Nielen to je témou prebiehajúceho X. slovenského pediatrického kongresu, ktorý sa koná od 25. do 27. apríla v Bratislave.

Téma na diskusiu: Výmenné lístky

Po zavedení výmenných lístkov od 1. apríla 2013 má systém fungovať tak, že pacient príde najprv k všeobecnému lekárovi. Predpokladá sa, že ten, kto potrebuje odborné vyšetrenie, bude lepšie zorientovaný, kam má ísť.