Vlani zaregistrovali v SR takmer 600 nových liekov

Bratislava 6. mája (TASR) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal vlani 596 rozhodnutí o registrácii nového lieku na Slovensku. Najviac liekov bolo z oblasti liečby ochorení kardiovaskulárneho systému a centrálneho nervového systému, čo odzrkadľuje potreby liečby pacientov, informuje ústav na svojom webe.
ŠÚKL v roku 2012 dostal 966 hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov, čo bol medziročný pokles o 6,2 percenta. Najviac hlásení zaslali interní lekári z nemocničných zariadení, nasledovali ambulantní dermatológovia a všeobecní lekári pre deti a dorast. Najviac hlásení prišlo z bratislavských zdravotníckych zariadení.
„Zaslanie hlásení ešte neznamená, že reakcia bola vyvolaná liekom. Hlásenia sú predmetom posúdenia toho, či bola reakcia vyvolaná liekom, alebo je dôsledkom pôsobenia iných faktorov,“ upozorňuje ŠÚKL. Ak sa preukáže, že bol nežiaduci účinok vyvolaný liekom, štátny ústav prijme potrebné opatrenia, a to od obmedzenia používania lieku až po stiahnutie lieku z používania.
V roku 2012 bolo prijatých 129 hlásení o nedostatkoch v kvalite liekov z medzinárodných liekových agentúr. Z tohto počtu sa slovenského trhu týkalo osem liekov, ktoré boli následne z trhu stiahnuté. Štátny ústav tiež vykonával kontroly kvality liekov, nesúlad so schválenou špecifikáciou a registračnou dokumentáciou zistil pri 17 liekoch, ktoré stiahli z trhu.

Pridaj komentár