Pediatri hovorili aj o zriedkavých ochoreniach

Bratislava 26. apríla (TASR) – Pediatriu trápia viaceré problémy, medzi nimi aj nízky záujem mladých lekárov o túto špecializáciu. Nielen to je témou prebiehajúceho X. slovenského pediatrického kongresu, ktorý sa koná od 25. do 27. apríla v Bratislave. Kongres s medzinárodnou účasťou sa uskutočňuje raz za dva roky, pričom v jeho usporiadaní sa striedajú slovenská a česká strana. Ten aktuálny sa zameriava na nové lieky, starostlivosť o novorodencov a zriedkavé a dedičné ochorenia v detskom veku.
Podľa dekana Lekárskej fakulty SZU a prezidenta Slovenskej pediatrickej spoločnosti profesora Tibora Šagáta by na začiatok pomohlo, keby sa s pediatrami začal niekto o problémoch baviť a prejavil záujem. Ako problém vníma napríklad fungovanie siete, ktoré by zmenil tak, aby sa niektoré ambulancie pediatrov neudržovali umelo a naopak, aby sa zaplnili aj prázdne miesta. Myslí si, že regulačnú úlohu by mal prebrať štát.
Pripomenul tiež, že pediatriu ovplyvňuje i pokrok, kde poukázal napríklad na príchod elektronického chorobopisu v rámci elektronizácie zdravotníctva. Konštatoval, že na jednej strane ponúka rýchle informácie, na druhej strane je však ekonomická otázka, ako aj ochrana údajov. Napriek potrebe riešenia viacerých výziev, pred ktorými pediatria stojí, jej Šagát najmä praje, aby sa našiel dostatok ľudí, ktorí ju budú brať napriek prekážkam ako poslanie, inak nepomôžu žiadne opatrenia.

Pridaj komentár