MZ SR obmedzí dostupnosť pseudoefedrínu

Predaj voľne dostupných liekov s obsahom pseudoefedrínu na Slovensku bude mať ďalšie obmedzenia. Do zoznamu liekov, ktoré môžu lekárne vydať len v presne určenom počte balení, pribudnú ďalšie dva nové registrované lieky.

Pracujem, hoci nevidím

Šesť regionálnych seminárov, dva celoslovenské semináre, dve brožúry, krátky dokumentárny film, a predovšetkým priblíženie vplyvu európskej legislatívy v oblasti ochrany a uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím a

Budú zo slovenských lekární ubúdať lieky?

Zákon ukladá distribútorom povinnosť oznámiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv vývoz liekov zo Slovenska 30 dní vopred. Ak ŠÚKL zistí, že liek je u nás nedostatkový, môže jeho vývoz zakázať. Zatiaľ tak urobil v prípade štyroch liekov.

Piešťany pochodovali proti GMO

Nech­ceme Mon­santo na Slo­ven­sku! Nechceme patenty na život! Slo­ven­sko bez GMO! Chceme potravinovú suverenitu! Zacho­vajme prí­rodnú rov­no­váhu! – tieto a ďalšie heslá zneli z megafónu a hlásali transparenty

Darcovstvo orgánov a transplantácia

Kedysi bolo pre človeka nepredstaviteľné prežitie, resp. život s telesným orgánom iného človeka. Najprv sa musela v človeku zjaviť predstava a zrodiť otázka, „čo ak je to možné?“ V priebehu histórie ľudstvo zhromažďovalo poznatky