Téma na diskusiu: Cítite sa v nemocnici bezpečne?

Pacient, ktorý prekročí prah nemocnice, sa plne vydáva do rúk zdravotníckemu personálu. Verí, že práve títo ľudia zlepšia jeho zdravie, zistia, čo je dôvodom jeho bolestí a problémov, a vyliečia ho.

Nemocnice dokážu vyliečiť aj veľmi vážne ochorenia. No vznikajú v nich aj vážne poškodenia zdravia. Takmer nikdy pritom nejde o chyby lekárov alebo sestier – až 99 % nežiaducich udalostí má systémový pôvod, a netýkajú sa priamej zodpovednosti konkrétnej osoby.

Viac než 10 % slovenských pacientov zažije nežiaducu udalosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V skutočnosti však iba jedna z 200 udalostí „dorazí“ na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak by sme sa držali týchto čísel, znamenalo by to, že na Slovensku máme najlepšie nemocnice na svete. Výskyt hlásených nežiaducich udalostí máme totiž na svetovej úrovni: hlási sa 0,5 % udalostí. V štátoch Európskej únie je tento výskyt na úrovni 8 až 12 % (A. Conklin 2009). Podľa prieskumu z r. 2011 sa u nás tento údaj pohybuje niekde na hranici 14,67 %. Sme teda horší európsky priemer.

Nežiaduce udalosti sú u nás nepohodlná položka. Nemocniciam za ne hrozí postih, a preto sa ich rozhodli „radšej“ nehlásiť.

Kto zo zodpovedných si myslí, že takéto zahmlievanie je v prospech pacienta?!

Nie je takáto „bezpečnosť“ skôr veľmi nebezpečná?!

A záleží nám vôbec na bezpečnosti slovenských pacientov?!

 

Portál SLOVENSKÝ PACIENT sa zaujíma o vašu skúsenosť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v nemocnici.

Vstupujete aktívne do toho, čo sa s vami v nemocnici deje?

Rozumiete vždy tomu, čo vám zdravotnícky personál hovorí?

A keď nerozumiete alebo nesúhlasíte, pýtate si vysvetlenie?

Podpisujete informovaný súhlas s procedúrami, ktoré vás čakajú?

Cítite sa v slovenskej nemocnici „bezpečne“?

A ak necítite, prečo nie?

 

Tešíme sa na plodnú diskusiu.

Téme sa budeme venovať na portáli aj v nasledujúcom období.

Pridaj komentár