Prvýkrát bol zakázaný vývoz lieku zo Slovenska

Bratislava 27. mája (TASR) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zakázal prvýkrát od platnosti novej legislatívy vývoz lieku zo Slovenska. Ide o liek Lyrica, ktorý sa používa na liečbu epilepsie, neuropatickej bolesti a generalizovanej úzkostnej poruchy u dospelých. Nepovolenie vývozu sa týka spoločností, ktoré plánovali liek vyviezť na začiatku mája. Dôvodom bolo ohrozenie dostupnosti lieku pre tisícky slovenských pacientov.
„K tomuto rozhodnutiu sme dospeli na základe analýzy údajov o dovoze liekov, spotrebe hlásenej Národnému centru zdravotníckych informácií a stanoviska hlavného odborníka. Pokiaľ sa potvrdí nedostatkovosť a možné ohrozenie zdravotnej starostlivosti pri ďalších liekoch, bude štátny ústav postupovať podobne ako pri Lyrice a vývoz liekov nepovolí,“ uviedla hovorkyňa ŠÚKL Valéria Pernišová.
Zmeny vo vývoze liekov priniesla od začiatku tohto roka novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, vývoz liekov sa odvtedy monitoruje. Distribútori majú povinnosť oznámiť štátnemu ústavu zámer vykonať vývoz lieku, a to 30 dní pred jeho začatím. ŠÚKL vývoz lieku nepovolí, ak je liek v SR nedostatkový a jeho vývozom by bola ohrozená dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Od januára do konca marca 2013 zaslali distribútori ŠÚKL viac ako 1400 oznámení o vývoze humánneho lieku.

Pridaj komentár