Cukrovka pripomína hru na slepú babu

Existuje viacero typov diabetu, ktoré závisia od príčiny a mechanizmu vzniku. Najčastejší je diabetes 1. (tzv. inzulín-dependentný DM) a 2. typu (noninzulín-dependentný DM). Kým 1. typ cukrovky sa objavuje hlavne

Skialpinizmus a skitouring

Moderná doba, plná stresu, infarktov a zaľudnených smogových ulíc nás vyháňa do lona zasneženej prírody. No i tu neraz narážame jeden do druhého, boríme sa s preplnenými parkoviskami, blatom, predraženými 

Parkinsonikom sa liečba šije na mieru

Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom sa v mozgu postupne strácajú nervové bunky, čo vedie k problémom s ovládaním pohybov a k iným sprievodným príznakom. Stále patrí medzi nevyliečiteľné ochorenia, no

Nádej sa blíži k cieľu

Združenie sclerosis multiplex Nádej si už dávnejšie dalo za cieľ vybudovanie denného strediska
– centra pomoci s kompletnou nepretržitou starostlivosťou pre ľudí s roztrúsenou sklerózou. Jeho realizácia je na najlepšej ceste.

Parkinsonikom pomáha aktívny pohyb

Pacienti s Parkinsonovou chorobou trpia (popri iných problémoch) zhoršenou pohyblivosťou a obratnosťou. Obávajú sa úrazu, cítia sa nešikovní. Prestanú športovať, neradi chodievajú na prechádzky a menej sa venujú koníčkom.

Reflexná masáž uľavuje od bolesti

Reflexná terapia je jednou z foriem alternatívnej medicíny. Má liečebný, relaxačný, regeneračný a preventívny účinok. Pre jej prirodzenosť a jednoduchosť patrí medzi najžiadanejšie procedúry – zo strany pacientov