Parkinsonova choroba: Pripravte sa aj na horšie dni

Aj ľudia bez zdravotných ťažkostí mávajú dni, keď sa po fyzickej aj psychickej stránke cítia horšie. Je to normálne, ide o prirodzenú súčasť života. V rámci Parkinsonovej choroby máte „oprávnený nárok“ na častejšie striedanie takýchto dní.

Parkinsonikom pomáha aktívny pohyb

Pacienti s Parkinsonovou chorobou trpia (popri iných problémoch) zhoršenou pohyblivosťou a obratnosťou. Obávajú sa úrazu, cítia sa nešikovní. Prestanú športovať, neradi chodievajú na prechádzky a menej sa venujú koníčkom.

Nové možnosti prevencie cievnej mozgovej príhody

V roku 2012 sme už aj na Slovensku boli svedkami veľkého pokroku v prevencii cievnej
mozgovej príhody. Do praxe sa zaviedla nová generácia antikoagulačných liečiv. V blízkej
budúcnosti tieto liečivá, označovane tiež ako perorálne antikoagulanciá, pravdepodobne
nahradia warfarín v prevencii trombembólie u pacientov s nepravidelným srdcovým rytmom.