Cukrovka pripomína hru na slepú babu

Existuje viacero typov diabetu, ktoré závisia od príčiny a mechanizmu vzniku. Najčastejší je diabetes 1. (tzv. inzulín-dependentný DM) a 2. typu (noninzulín-dependentný DM). Kým 1. typ cukrovky sa objavuje hlavne

O tom, ako cukrovka (ne)funguje

Cukrovka (diabetes mellitus, skrátene DM) je chronické ochorenie s poruchou metabolizmu cukrov. Zaraďuje sa medzi civilizačné ochorenia 21. storočia. Počet cukrovkárov pritom neustále rastie. Z veľkej časti je to daň za rýchly

Antibiotiká: Užívame ich správne?

Ochorenia horných dýchacích ciest bývajú zväčša nie veľmi závažné, s miernym priebehom a úplným vyzdravením. Až vo vyše 90 % sú infekcie spôsobené vírusmi. Je veľmi dôležité rozlíšiť, či ide o infekciu vírusovú, alebo