Koncert belasého motýľa 2013

Organizátori 13. ročníka kampane Belasý motýľ vás srdečne pozývajú na benefičný Koncert belasého motýľa. Päťhodinový hudobný program sa uskutoční na Námestí Slobody v Bratislave od 16.00, a pôjde už o jeho 9. ročník.

Kondičné cvičenie bez činiek

Aj pri závažných ochoreniach je dobré udržiavať sa v telesnej kondícii, a zabrániť tak nepriaznivým dôsledkom nútenej nečinnosti. Kondičné cvičenia sa vyznačujú tým, že telesnú záťaž nestupňujeme, ale po dlhší čas

Kaviareň, ktorá je otvorená vždy pre všetkých

Krstnou mamou jedinej, novootvorenej kaviarničky v Bratislave, v ktorej obsluhuje čašník na vozíku, sa dnes stala sympatická herečka Petra Polnišová. Café Luxor dáva šancu ľuďom s telesným znevýhodnením. Zriadila pre nich chránené pracovisko s pozíciami účtovníčka, čašník a marketingový manažér. Pri úkonoch, ktoré sami nezvládajú, im pomáha pracovný asistent.

Čo sa mení v roku 2013 v sociálnej oblasti?

Ak poberáte peňažné príspevky ako kompenzáciu soci¬álnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č. 447/2008 Z. z.), do konca júna treba predložiť doklady na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a ro-diny v mieste svojho trvalého bydliska.