TS IVRA k dnešnej tripartite o minimálnej mzde

Za hrubú mzdu do 350 eur mesačne v súčasnosti pracuje viac ako 160-tisíc zamestnaných, čo je 7 % zo všetkých zamestnaných, a z toho je viac ako 73-tisíc mužov, čo je 5,6 % z celkového počtu zamestnaných mužov,

Radničkine trhy budú aj tento rok

Bratislavské občianske združenie INKLÚZIA v dňoch 20-21. septembra organizuje na Primaciálnom námestí v Bratislave už tradičné RADNIČKINE TRHY. Otvoria ich v piatok 20. septembra o 11:00 hod. s moderátorom Michalom

Nízke invalidné dôchodky poberá 82 % pacientov

Inštitút pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív (IVRA) dnes uskutočnil tlačovú besedu k problematike chudoby. Inštitút predstavil analýzu príjmov seniorov, zdravotne ťažko postihnutých občanov a miezd zamestnaných

Téma na diskusiu: Bolesť pri pohybe

Ochorenia kostí, kĺbov a svalov patria medzi najčastejšie zdravotné problémy Slovákov, pričom ich počet stále narastá. Svojou povahou nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú každodenný život státisícov ľudí, najmä kvôli

Slovenská filharmónia bude hrať za 1 euro

V sobotu 14. septembra sa v Malej sále Slovenskej filharmónie uskutoční koncert vážnej hudby v podaní Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Podujatie bude venované slovenským pacientom, ktorí sa

Preteky kačíc podporia pacientov a prinesú ceny

Tento rok sa už po šiestykrát uskutoční benefičné podujatie Preteky kačíc. Organizuje ho Komunitná nadácia Bratislava. Svoju kačicu si môžete zaregistrovať a symbolicky kúpiť už teraz na www.pretekykacic.sk, a zároveň vybrať

Príjem pod hranicou chudoby má 28 % seniorov

Chudobou sú na Slovensku ohrozované najmä špecifické sociálne skupiny obyvateľstva. Problém chudoby sa prejavuje aj v segmente seniorov a zdravotne ťažko postihnutých. Z pohľadu medzinárodných záväzkov SR „právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením“ rieši Listina základných práv a slobôd čl. 30, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach čl. 11, Európska sociálna charta čl. 13 a 14.