Okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje limit doplatkov, navrhuje Uhliarik rozšíriť

Bratislava 3. mája (TASR) – Exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady SR Ivan Uhliarik (KDH) navrhuje v novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov rozšíriť okruh ľudí, ktorých sa dotýka ochranný limit na doplatky za lieky. Ten v súčasnosti platí pre niektoré skupiny dôchodcov a zdravotne postihnutých.
Okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje limit doplatkov maximálne 45 eur za štvrťrok, navrhuje Uhliarik rozšíriť o poberateľov vdovských a sirotských dôchodkov, rodičovského príspevku, ako aj peňažného príspevku za opatrovanie. Limit by sa mal týkať i tých, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, či sú osobní asistenti ťažko zdravotne postihnutých.
„Týmto krokom sa pomôže ľuďom, ktorí sú tzv. nízkopríjmoví a majú vyššiu spotrebu liekov,“ odôvodňuje svoj návrh poslanec. Uhliarik odhaduje, že takáto zmena by sa dotkla vyše 950.000 poistencov a vyžiadala by si v tomto roku z rozpočtov zdravotných poisťovní vyše milióna eur. Ďalšie roky by to malo byť 4,3 milióna eur ročne.
Zdravotné poisťovne vracali peniaze v rámci ochranného limitu zatiaľ sedemkrát. Podľa novely zákona platnej od apríla 2011 vzniká poistencovi nárok na vrátenie doplatku vtedy, ak za štvrťrok prekročí limit, 45 eur v prípade starobného dôchodcu a 30 eur v prípade zdravotne ťažko postihnutej osoby, o viac ako tri eurá. Nižšie sumy sa pripočítajú do nasledujúceho kvartálu.
Počet liekov, na ktoré sa limit vzťahuje, sa od decembra 2011 rozšíril. Sú tak do neho zakotvené všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa.

Pridaj komentár