NCZI: Spotreba liekov v roku 2014

Bratislava, 17. apríl 2015 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo nový štatistický prehľad o množstve spotrebovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za uplynulý rok. Z údajov vyplýva, že spotreba liekov u nás medziročne