Prvý májový utorok patrí Svetovému dňu astmy

Bratislava, 5. máj 2015 – Na Slovensku za posledných 15 rokov pribudlo viac ako 63-tisíc astmatikov. Celosvetovo trpí týmto ochorením približne 235-miliónov ľudí. U detí je to dokonca najčastejšie neprenosné ochorenie.

Podľa štatistík WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), počet astmatikov sa každoročne zvyšuje. Odhaduje sa, že do roku 2025 budeme mať až 400-miliónov chorých.

Len v západnej Európe sa počet astmatikov za posledných 10 rokov zdvojnásobil. V Austrálii trpí na astmu jedno zo šiestich detí do 16 rokov.

Ročne na astmu vo svete zomrie približne 180-tisíc ľudí. S pribúdajúcim počtom pacientov, stúpajú aj náklady na liečbu – tie sú celosvetovo dokonca vyššie, ako pri HIV/AIDS a TBC spolu!

astma-respirator

Čo je astma

Svetový deň astmy je každoročne organizovaný Globálnou iniciatívou pre astmu (GINA), s podporou WHO. Téma na tento rok je totožná s minuloročnou: „Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou.“  

WHO definuje astmu ako chronické ochorenie, charakterizované opakujúcimi sa záchvatmi dýchavičnosti sipotu. Záchvaty môžu byť rôznej intenzity a závažnosti – líšia sa od pacienta k pacientovi.

Astmatický záchvat vzniká pri zvýšenej aktivite dýchacích ciest na rôzne podnety (alergény, lieky, parfumy, chemikálie, tabakový dym, prach, chlad, vírusy, baktérie, atď.), pri ktorých sa priedušky prudko stiahnu, a tým sťažujú prienik vzduchu do a z pľúc. Toto stiahnutie sa často prejavuje ako tzv. pískanie pri nádychuvýdychu.

Rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na rozvoji astmy:

  • genetická predispozícia,
  • znečistené prostredie, práca v znečistenom prostredí,
  • alergény,
  • časté užívanie antibiotík v detstve,
  • časté infekcie dýchacích ciest.
  • dlhodobý stres,
  • fajčenie.

Liečba astmy

Aj keď je astma nevyliečiteľná, správna terapia umožňuje pacientom dobrú kvalitu života, bez výrazných obmedzení. Liečba astmy je dnes „šitá na mieru“ pre každého pacienta, pretože každému astmatikovi prospieva niečo iné. Samozrejmosťou by však malo byť, že astmatik nefajčí (ani príležitostne).

astma-fajcenie

K ďalším zásadám patrí:

Zdroj: nczi.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár