Zranené deti na cestách: Úrady spísali deklaráciu

Za posledných päť rokov bolo na slovenských cestách zranených alebo usmrtených vyše 3 200 detí do 15 rokov.

Pri tohtoročnom Týždni bezpečnosti na cestách (4. – 10. máj 2015), sa Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku (spolu so Slovenským Červeným krížom, Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom dopravy SR) zamerala na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – na deti.

Autá dnes majú iný charakter

“Deti sú častými účastníkmi cestnej premávky – ako spolujazdci, cyklisti alebo chodci. Preto je nevyhnutné, aby sa im od útleho veku rodičia a učitelia venovali, a vysvetľovali im, ako sa na cestách správať,” hovorí pre portál SLOVENSKÝ PACIENT MUDr. Darina Sedláková, MPH., riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

„Deti ako spolujazdci, musia bezpodmienečne sedieť v autosedačkách, byť pripásané pásom, pretože voľne lietajúce dieťa v kabíne auta, je automaticky vystavené smrteľnému úrazu. Pokiaľ sú deti na bicykli, rodičia dávajú pozor na to, aby mali prilbu. Opakovane ale vidíme, že pokiaľ ich rodičia vozia na svojich bicykloch, tam ju už nemajú. Alfa a omega je, aby rodičia nenechávali svoje deti v blízkosti ciest bez dozoru. Deti sa hrajú, zarozprávajú, niečo ich upúta, je tam znížená hladina pozornosti. Doprava sa stále zhusťuje, autá majú iný charakter – dnes aj v malom aute dosiahnete rýchlosť 150 kilometrov za hodinu. Vodiči a motorkári sú sebavedomejší, je to spojené s možnosťami, ktoré ponúkajú tieto stroje. V obciach majú retardéry, ktoré ich nútia spomaliť, pri školách sa nasadzujú hliadky, sprevádzajúce deti. Je nutné vedieť o bezpečnostných opatreniach, dodržiavať ich, a netolerovať ich nedodržiavanie. Privolaní lekári ošetrujú u detí po dopravných nehodách prevažne pomliaždeniny, zlomeniny zápästí a predkolenia, odreniny. Z tých závažnejších sú to poranenia hlavy a chrbtice, ktoré môžu viesť až k invalidizácii,“ uvádza ďalej D. Sedláková.

autosedacka-bezpecnost

Chráňme deti na cestách

Zúčastnení partneri – Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školstva, Slovenský Červený kríž a WHO na Slovensku – sa podpisom pod dokument Detská deklarácia pre bezpečnosť na cestách zaviazali, že vyvinú maximálne úsilie, aby zvýšili bezpečnosť slovenských detí v cestnej premávke.

„Deti v cestnej premávke treba chrániť všetkými možnými prostriedkami. Prilba, autosedačka, či reflexné prvky, by mali byť pre rodičov samozrejmosť. Zároveň však z detí chceme vychovať zodpovedných vodičov, cyklistov, a tiež chodcov. A na tom treba pracovať od skorého veku,“ vyjadril sa Ing. Milan Troška z Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy SR.

Jeden z nástrojov, ktorý má pomôcť zlepšiť situáciu, je dopravná výchova. Tá sa dnes vyučuje na základných školách; nedávno boli vypracované kvalitné učebnice pre všetky ročníky prvého stupňa a pre druhý stupeň ZŠ.

Podľa Ing. Milana Trošku, na cestách zlyháva ľudský faktor. Hlavnými vinníkmi dopravných nehôd sú najmladší účastníci, ktorí už môžu sedieť za volantom (18 – 29 rokov).

4 základné kroky vo vzdelávaní vodiča:

  1. Výučba na detskom ihrisku (na Slovensku je ich nedostatok).
  2. Psychologická príprava na cestnú premávku (kampane pre stredoškolákov).
  3. Teoretické a praktické vzdelávanie v autoškolách (odborníci tvrdia, že klesá kvalita).
  4. Platforma celoživotného vzdelávania vodiča (tréningové centrá bezpečnej jazdy v Európe).

mladi-soferi-nehody

Zo štatistiky nehodovosti v roku 2014

Podľa štatistík Ministerstva vnútra, bol vývoj dopravnej nehodovosti (hlavne jej následkov na živote a zdraví) v porovnaní s rokom 2013 nepriaznivý. Najnepriaznivejší vývoj bol zaznamenaný práve v počte usmrtených osôb, kde bol nárast až o 16 % (z 223 usmrtených osôb v roku 2013, na 259 usmrtených osôb v roku 2014).

V roku 2014 došlo k 500 dopravným nehodám, keď príčinou bola zrážka s cyklistom, z toho v 73 prípadoch išlo o zrážku s dieťaťom. Deti zapríčinili 248 nehôd (ako chodci 172, ako cyklisti 76).

Poskytnutie prvej pomoci

V priebehu pár sekúnd, môže ísť na cestách o život, či zdravie. Kurzy, na ktorých vás naučia základy prvej pomoci, sú dnes dostupné aj na webe.

Zásady prvej pomoci sú jednoduché. Platí, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia, ako žiadna!

Ak si nie ste istí tým, na ktoré číslo treba volať, volajte na ktorékoľvek z dvoch verejne známych. Operátori 155 aj 112 sú navzájom prepojení v jednom spoločnom centre.

Život ohrozujúce stavy:

Viac informácii nájdete na stránkach:

http://www.becep.sk/

http://www.dopracenabicykli.eu/

http://www.prvapomoc.sk/

http://www.minedu.sk/

http://www.redcross.sk/uvod

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár