Mumps: Zápal príušných žliaz u dospelého? Existuje nejaká prevencia?

(Zdroj foto: AdobeStock.com )

Mumps prvýkrát popísal Hippokrates – antický lekár, ktorý položil základy viacerých medicínskych odborov.

Mumps (alebo parotitída či príušnice) je nákazlivé vírusové ochorenie, spôsobené rubulavírusom, ktorý kedysi šarapatil hlavne medzi deťmi.

V súčasnosti sa už voči nemu očkuje, v tzv. MMR vakcíne.

Ako rozpoznáte mumps?

Základným príznakom mumpsu sú opuchnuté miesta v oblasti pod ušami – príušné žľazy. V tomto prejave tkvie aj pôvod škrečkovitej tváre, čo sa však vyskytuje len u 30 – 40 % chorých.

Zvyšok pacientov má menej špecifické príznaky, a z nich až 20 % je asymptomatických, čo znamená, že absentujú akékoľvek prejavy ochorenia.

Ako zistím, že moje dieťa môže mať mumps?

Príznaky sa objavia 23 týždne po kontakte s vírusom. Vytvorí sa už spomínaná škrečkovitá tvár, čo je dôsledok zápalu príušných žliaz. Tento špecifický symptóm sa však môže objaviť až po ostatných nešpecifických príznakoch, ako sú napr.:

 • bolesti hlavy,
 • bolesti kĺbov,
 • vysoké teploty,
 • bolesť pri žuvaní a prehĺtaní,
 • znížená chuť do jedla,
 • poruchy sluchu,
 • bolesti semenníkov (u mužov po puberte),
 • bolesti vaječníkov.

Ako sa prenáša mumps?

Mumps sa šíri rovnako ako chrípka a nádcha – infikovanými kvapôčkami slín. Môžete sa nakaziť priamym vdýchnutím kvapôčok, alebo ich prenesením z infikovanej plochy do nosa alebo úst. Chorá osoba je najinfekčnejšia pár dní predtým, ako sa objavia prvé príznaky, a potom ešte približne 5 dní od prepuknutia choroby.

Kedy vyhľadať lekára?

Lekára navštívte, ak máte na základe popísaných príznakov podozrenie, že by mohlo ísť o mumps. Ideálne je, ak dopredu upovedomíte lekára o podozrení na mumps, aby sa zabránilo dlhému státiu v čakárni a nakazeniu prítomných nezaočkovaných detí.

Mumps síce nie je závažné ochorenie, no vy neviete posúdiť, či ide o mumps. Môže to byť závažnejšia infekcia, napríklad mononukleóza alebo tonzilitída. Bližšie sa o nich dočítate tu a tu.

mumps a neplodnosť
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako prebieha diagnostika mumpsu?

Lekár určuje mumps na základe vizuálnehohmatového skontrolovania opuchu. Odoberie tiež vzorky krvi alebo slín, v ktorých sa zisťuje prítomnosť protilátok na vírus mupsu.

Liečba mumpsu

V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba, ak už mumps prepukol. Ochorenie by malo odoznieť do 12 týždňov. Liečia sa len príznaky, a to nasledovne:

 • veľa tekutín,
 • oddych na lôžku,
 • lieky proti zvýšenej teplote a proti bolesti (napríklad ibuprofénparacetamol),
 • prikladanie studeného alebo teplého obkladu na opuchnuté miesta (na zníženie opuchu a bolestivosti).

Na liečbu mumpsu sa nepoužívajú antibiotiká, pretože ide o vírusovú infekciu, pri ktorej neúčinkujú. Pozor, aspirín sa nesmie používať do 16. roku života – kvôli riziku opuchu mozgu!

Ak ste už raz mumps prekonali, získavate voči nemu celoživotnú imunitu. Na mumps preto zvyčajne ochorejú deti medzi 5. a 15. rokom, ktoré neboli zaočkované.

Očkovanie proti mumpsu

Prevencia mumpsu u vašich detí je jednoduchá – očkovanie. Očkuje sa MMR vakcínou, ktorá chráni dieťa hneď pred tromi ochoreniami – mumps, osýpky (morbili) a rubeola (ružienka).

Očkuje sa v jednom pichu, do ramena alebo stehna. MMR je živá vakcína, to znamená, že vírusy všetkých troch ochorení sú vo vakcíne oslabené a nespôsobujú ochorenie. Takmer 100 % detí po podaní vakcíny získava imunitu na celý život.

Aby bolo očkovanie čo najúčinnejšie, vykonáva sa 2x, a to približne v 15. mesiaci života dieťaťa a po dosiahnutí 10. roku života. Trojzložkovou vakcínou sa u nás povinne očkuje od roku 1992.

mumps očkovanie
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kedy je potrebné očkovanie odložiť? A kedy sa neočkuje vôbec?

 • Akútne ochorenie s horúčkou. Pri miernom ochorení sa vakcinácia neodkladá, závažnosť ochorenia posúdi lekár.
 • Neočkujú sa osoby alergické na neomycín, prípadne na inú zložku vakcíny.
 • MMR vakcína sa nepodáva deťom s poruchami imunity, pri ktorých je potlačená imunitná odpoveď.
 • V prípade, že má dieťa onkologické ochorenie, a užíva lieky, ktoré potláčajú imunitný systém, napríklad kortikosteroidy, o očkovaní rozhodne špecialista – vakcinológ.
 • Ak dieťa dostalo transfúziu, alebo iný krvný derivát, vakcináciu sa odkladá podľa typu krvného derivátu, ktorý bol podaný.
 • Pri aktívnej neliečenej tuberkulóze.
 • MMR vakcína sa nepodáva tehotným ženám. 1 mesiac po podaní by ste nemali otehotnieť.

Vedľajšie účinky MMR vakcíny

Vakcína, rovnako ako každý liek, môže mať aj vedľajšie účinky – napríklad slabý výsyp, alebo mierne zvýšená teplota. Teplota by však nemala byť zvýšená viac ako 12 dni.

Niektoré deti môžu mať horúčku. V mieste, kde bola vakcína podaná, môže dôjsť k podráždeniu a opuchu. Deťom prikladáme chladivé náplasti, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni, alebo používame navlhčený obväz. Chladenie zmierni bolesť a opuch.

Vedľajším účinkom očkovania môže byť aj infekcia horných dýchacích ciest, prípadne sa dostavia mierne prejavy ochorenia, proti ktorému bolo dieťa zaočkované. Tento stav trvá približne 23 dni. Je to tak preto, že do tela dieťaťa bol podaný oslabený vírus, ktorý učí telo obranyschopnosti, no nie je už dosť silný na to, aby ochorenie naozaj vyvolal.

Všetky spomenuté nežiaduce účinky vakcíny sú miernejšie, než príznaky ochorenia, ktoré by mohlo vypuknúť, pokiaľ by dieťa zaočkované nebolo!

lieky na mumps
Zdroj foto: Shutterstock.com

Prevencia mumpsu

Ak ste chorí, vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi, hlavne s mladými dospelýminezaočkovanými proti mumpsu. Na zníženie rizika nákazy iných ľudí dodržiavajte tieto zásady:

 • Pravidelne si umývajte ruky mydlom.
 • Pri kýchaní používajte vreckovku, ktorú potom zlikvidujte.
 • Dezinfikujte predmety, ktorých sa často dotýkate.
 • Ak je to možné, spite v osobitnej miestnosti.
 • Vyhýbajte sa škole/pracovisku, a to minimálne počas 5 dní od prvých prejavov ochorenia.

Komplikácie mumpsu

Komplikácie mumpsu sú zriedkavé, no nie zanedbateľné. Patria sem:

 • Zápal mozgových blán (meningitída) – dochádza k nej u 1 z 10 detí. Na rozdiel od bakteriálnej meningitídy, ktorá je život ohrozujúca, vírusová meningitída nie je taký vážny stav a má miernejší priebeh. Riziko komplikácii a poškodení nie je veľké. Hlavné príznaky vírusovej meningitídy: precitlivenosť na svetlo, stuhnutosť v krčnej oblasti, bolesti hlavy.
 • Zápal podžalúdkovej žľazy (akútna pankreatitída) – vyvinie sa u 110 pacientov. Hlavný príznak: prudká bolesť v strede brucha. Iné príznaky: nevoľnosť alebo vracanie, hnačka, vysoká teplota, strata chuti do jedla, citlivosť brucha.
 • U mladistvých mužov po ukončenej puberte (prípadne u dospelých mužov) môže dôjsť k opuchu semenníkov. K opuchu dochádza u 1 zo 4 mužov, ktorý prekonajú mumps po puberte. K opuchu dochádza náhle, a postihnutý býva zväčša len 1 semenník. Na pocit sa môže zdať teplýcitlivý. Lieči sa liekmi proti bolesti, ako paracetamolibuprofén. Ak sa nimi bolesť nedá zvládnuť, kontaktuje lekára, aby vám predpísal silnejšie lieky. Na semenníky môžete prikladať aj teplé alebo studené obklady. V liečbe pomáha aj podporné spodné prádlo. Vaša plodnosť nebude narušená.
 • U 120 žien, ktoré prekonajú mumps, sa môže vyvinúť opuch vaječníkov. Prejavuje sa nevoľnosťou, bolesťou v podbrušku, vysokou teplotou. Tretina žien nad 15 rokov môže „dostať“ mastitíduzápal prsníkovej žľazy.
 • Následkom mumpsu môže byť aj dočasná hluchota (1 pacient z 20), alebo trvalá hluchota (1 z 20 000). Na toto ochorenie umiera 110 000 detí.
 • Zriedkavo sa vyskytuje aj zápal mozgu.
mumps v tehotenstve
Zdroj foto: Shutterstock.com

Mumps v tehotenstve

V minulosti panoval predpoklad, že ak tehotná žena ochorie na mumps v neskorších fázach tehotenstva, zvyšuje sa riziko potratu. Tieto dohady však neboli dodnes potvrdené. Napriek tomu – ak ste tehotná, vyhýbajte sa chorým na mumps, či inak infikovaným.

Prečo nezavrhovať očkovanie?

Vďaka celoplošnému očkovaniu sa podarilo znížiť výskyt mumpsu na minimum, no v súčasnosti sa objavujú trendy, ktoré radia, aby sme svoje deti nenechali očkovať. To môže mať veľmi negatívny vplyv na kolektívnu imunitu.

Vystavujeme sa tak riziku návratu ochorení, ktoré dnes nie sú veľmi frekventované, resp. na ktorých nebezpečnosť sme už zabudli. Neuvedomujeme si, že ich výskyt klesol práve vďaka očkovaniu.

Ak máte pochybnosti o očkovaní svojho dieťaťa, poraďte sa s vaším pediatrom, ktorý vám podá pravdivé a odborné informácie.

Autorka je farmaceutka

http://www.sprievodcaockovanim.sk/povinne-ockovanie-na-slovensku/ockovanie-proti-osypkam-priusniciam-ruzienke-mmr-vakcina

htmlhttps://www.mayoclinic.org/search/search-results?q=mumps

https://www.nhs.uk/conditions/mumps/

www.uvzsr.sk

https://www.nhs.uk/conditions/mumps/complications/

https://www.nhs.uk/chq/Pages/1106.aspx

https://www.webmd.com/children/video/basics-mumps

https://www.webmd.com/children/vaccines/what-are-the-mumps

Pridaj komentár