Kompresné podkolienky: Potrebujú ich kŕčové žily aj bércove vredy

Kompresívna terapia predstavuje základ neinvazívnej liečby chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI).

Pod pojmom chronická žilová nedostatočnosť rozumieme všetky stavy, ktoré vznikajú v dôsledku hromadenia žilovej krvi v nohách, teda poruchy spätného toku krvi.

Keď vznikne pretlak v žilovom riečisku, žily sa rozširujú, a objavujú sa kŕčové žily. Žilové chlopne postupne strácajú svoju ventilovú funkciu, a tekutina, ktorá nie je odvádzaná, sa hromadí pod kožou.

Kompresné návleky môžu byť použité samostatne, alebo v kombinácii s invazívnymi terapeutickými postupmi.

Na čo sa využívajú kompresné podkolienky a pančuchy:

 • ústup subjektívnych obtiaží (v rámci CVI),
 • zmenšenie opuchu,
 • ústup trofických prejavov,
 • zabránenie zhoršenia CVI.

Účinok kompresie je komplexný – dochádza k zmenšeniu priemeru rozšírených žíl, vďaka čomu sa obnovuje funkcia žilových chlopní, a zvýši sa aj rýchlosť krvného prúdu. Následne sa normalizuje spätný návrat krvi – smerom k srdcu.

Keď obnovíme žilový návrat, z poškodeného tkaniva postupne odvedieme odpadové látkyprebytočnú tkanivovú tekutinu, a tým sa opuchy zmenšia. Kompresívne návleky zároveň slúžia ako pevná podpora pre svaly dolnej končatiny, čo zlepšuje výkon prirodzenej žilovej pumpy, svalov a kĺbov.

V spojení s aktívnym pohybom, kompresia prináša pacientovi citeľnú úľavu, a to už po prvom priložení. Platí, že čím viac sa pacient v kompresívnom obväze pohybuje, tým lepší je účinok liečby.

Kompresné návleky existujú vo forme kompresných podkolienok alebo kompresných pančúch. Tlak závisí od rôznych materiálových vlastností, inými slovami – od vynaloženej sily na plochu.

Mali by sme sledovať tieto hodnoty tlaku:

 • kľudový tlak (u sediaceho pacienta),
 • námahový tlak (u stojaceho pacienta),
 • pracovný tlak (pri behu, stoji na špičkách).

Kompresívne bandáže

Faktorom, ktorý určuje vlastnosti a účinok bandáže, je ťažnosť použitého materiálu. Tá vyjadruje rozdiel v dĺžke relaxovaného a natiahnutého ovínadla.

Neelastické materiály nemajú žiadnu elasticitu, a teda ani rozťažnosť. Neelastické ovínadlo nevytvára žiadny pokojový tlak, ale vytvára vysoký pracovný tlak.

Na základe elasticity kompresívnych bandáží, rozlišujeme:

 • Neelastické bandáže – klasické, resp. „moderné“ zinkoglejové).
 • Krátkoťažné bandáže – obväzy s ťažnosťou do 90 %. Vykazujú nízky kľudový, ale vysoký pracovný tlak. Svojou relatívne malou ťažnosťou, vyvíjajú tlak, ktorý postačuje na to, aby ovplyvnil patologické pomery aj v hlbokom žilovom systéme. Krátkometrážne bandáže sa dobre prispôsobujú zmenám obvodu končatiny po zahájení liečby, sú však málo pružné, a preto sa musia pri nakladaní viac utiahnuť, inak by sa skĺzavali. Môžu ostať na končatine viac dní, ponechávajú sa aj cez noc. Spravidla nedráždia kožu, lebo obsahujú vysoký podiel bavlny. Po naložení krátkoťažnej bandáže, tlak klesne v priebehu 4 hodín asi o tretinu.
 • Dlhoťažné bandáže – obväzy s ťažnosťou nad 130 %. Produkujú vysoký kľudový, no nízky pracovný tlak. Majú výrazný účinok na povrchové žily, menej výrazný na hlboký žilový systém. Na noc sa vždy skladajú z končatiny. Nie sú vhodné u imobilných pacientov. Po naložení udržiavajú konštantný, neklesajúci tlak.

Tlak bandáže na nohu závisí od viacerých parametrov:

 • natiahnutie bandáže pri jej nakladaní,
 • šírka, vrstvy, elasticita a materiál bandáže,
 • technika nakladania bandáže,
 • rozloženie a priemer končatiny.

Kompresné pančuchy a kompresné podkolienky

Kompresné pančuchy dosahujú svoje kompresívne vlastnosti prostredníctvom vpracovaných elastických vlákien. Aj pri kompresných pančuchách rozlišujeme krátko-, stredne– a dlhoťažné produkty.

Kompresívne pančuchy sa vyznačujú vysokým kľudovým, a naopak, nízkym pracovným tlakom. Výhodou je konštantný tlak a jednoduchá aplikácia.

Žilový tlak ubúda proximálne (smerom k trupu a hlave):                                          

 • v oblasti členka: 100 %,
 • v oblasti lýtka: 70 %,
 • nad kolenom: 50 %,
 • na stehne: 40 %.

Rozdelenie na I. – IV. kompresívnu triedu, vyplýva zo sily tlaku kompresívnej pančuchy v oblasti členka:

 • I. kompresívna trieda: 34 – 56 mmHg, silná kompresia – choroby žilového a lymfatického systému, posttrombotický syndróm.
 • II. kompresívna trieda: 23 – 32 mmHg, stredne silná kompresia – ochorenia žilového systému.
 • III. kompresívna trieda: 15 – 21 mmHg, mierna kompresia – začínajúce kŕčové žily, tehotenstvo.
 • IV. kompresívna trieda: viac ako 59 mmHg, veľmi silná kompresia – ochorenia lymfatického systému.

Výmenné a trvalejšie bandáže

Kompresívne bandáže sa môžu používať ako výmenné – denne nakladané (neponechávajú sa v priebehu noci), alebo trvalejšie (ponechajú sa viacero dní, aj cez noc).

Spomedzi kompresívnych pančúch, častokrát postačujú kompresné podkolienky, pri proximálne zmenách sú nutné stehnové kompresné pančuchy (prípadne kompresívne pančuchové nohavice).

Ak si pacient nedokáže (bez pomoci druhej osoby) navliecť pančuchy vyššej kompresívnej triedy, možno použiť zdvojené nosenie pančúch nižšej kompresívnej triedy.

kompresívne pančuchy

Výhody kompresívnych pančúch:

 • rovnomerný tlak na končatinu,
 • bezpečný kompresívny efekt,
 • ľahšie použitie (v porovnaní s kompresívnymi bandážami),
 • minimálne obmedzenie pohyblivosti v členku (v porovnaní s kompresívnymi bandáži).

Nevýhody kompresívnych pančúch:

Výhody kompresívnych bandáží:

V prípade dobrých znalostí a skúseností, ich možno individuálne rozmiestňovať, resp. vhodne dávkovať aplikovaný tlak.

Nevýhody kompresívnych bandáží:

 • správne naloženie kompresívnej bandáže zvládne iba skúsený pacient,
 • slabšia pohyblivosť členkového kĺbu.

Nakladanie kompresívnych bandáží

Nakladanie bandáží neprebieha prstencovito, ale špirálovito. Tlak musí ubúdať, čím bližšie sme k trupu a k hlave: nesmieme vytvárať žiadne tlakové miesta, a ak je to predsa len nutné, miesta treba vypodložiť vhodným materiálom.

Do kompresívnej bandáže musia byť zahrnuté päty aj kĺby prstov. Bolestiam, kožným nekrózam a nervovým tlakovým poškodeniam predídeme, ak nebudeme vytvárať príliš vysoký tlak.

Odporúčania pre kompresívne pančuchy

Aby sme dosiahli adekvátny účinok, dôležitá je správna veľkosť kompresívnej pančuchy. Nevhodné pančuchy môžu spôsobovať rôzne komplikácie, dokonca hlbokú žilovú trombózu.

Ak vyšetrené rozmery súhlasia s dostupnou konfekčnou veľkosťou, môže byť použitá sériová kompresívna pančucha. Inak je potrebné vyhotoviť pančuchy na mieru.

Pri kompresívnej triede III. sú vyhotovenia na mieru pomerne časté.

Kompresívna trieda IV. vždy vyžaduje vyhotovenie na mieru.

kompresné návleky na ruky

Znášanlivosť terapie

Podľa niektorých údajov, iba 33 % pacientov nosí kompresívne pančuchy pravidelne. Príčiny/dôvody nepravidelného nosenia:

 • nepresne sediaca forma pančúch,
 • subjektívne ťažkosti,
 • ťažké alergické ekzémy.

Pacienti by preto mali byť poučení o správnom používanístarostlivosti o kompresívnu pančuchu:

 • o spôsoboch navliekania,
 • o starostlivosti o pančuchy – správne nasadzovanie, obmedzenie mechanického poškodenia, zabránenie kontaktu s olejmi, masťami, krémami, rozpúšťadlami; pravidelné pranie (bez použitia odstraňovačov škvŕn) a sušenie na vzduchu.

Čo sa týka znášanlivosti, výskyt alergií pozorujeme pri latexom povlečených bandážach, pri farebných bandážach, resp. pri kompresívnych pančuchách s obsahom gumy.

Záver

Dnes máme k dispozícii množstvo materiálov, či už ide o kompresívne pančuchy, alebo kompresívne bandáže. Výber správneho prostriedku však musí sledovať klinický nález, potrebypožiadavky pacienta. Nemenej dôležité je komplexné poučenie pacienta.

Kompresné návleky majú v rámci liečby žilových ochorení dolných končatín veľký význam – sú prakticky nevyhnutné. Potom však zlepšujú obehové pomery v končatinách, zabraňujú tvorbe opuchov, urýchľujú proces hojenia, zmierňujú bolesti. Už pri prvom naložení, pacient pociťuje úľavu.

Pracovisko autorky: Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova ul.

Redakčne upravené Ján Mútala

Ilustračné fotografie

1 odpovedí na “Kompresné podkolienky: Potrebujú ich kŕčové žily aj bércove vredy

Pridaj komentár