Click here!

Dobré rady pre pacientov so psoriázou

(Zdroj foto: Stock.adobe.com) Ako každé chronické ochorenie, aj psoriáza prináša pre pacienta isté limity v každodennom živote. Človek napriek tomu chce existovať v čo najkomfortnejšom režime, preto musí dôsledne poznať svoje ochorenie

Psoriáza a k nej pridružené ochorenia

(Zdroj foto: Stock.adobe.com) Väčšina laikov si stále spája psoriázu s prejavmi na koži. Táto choroba však postihuje organizmus pacienta oveľa komplexnejšie. Napáda aj iné orgány a orgánové systémy – preto sa