Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Ako sa lieči pokročilá rakovina hrubého čreva?

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Rakovina hrubého čreva a konečníka, pre podobný priebeh a liečbu spolu označované aj ako kolorektálny karcinóm, patrili v roku 2018 podľa údajov WHO medzi najčastejšie sa vyskytujúce rakovinové ochorenia.

Rakovina hrubého čreva však na druhej strane patrí medzi tie rakovinové ochorenia, pri ktorých je pri včasnej diagnóze šanca na liečbu a prežitie veľmi vysoká.

Aj pre pacientov s pokročilým štádiom tohto ochorenia je teraz veľkou nádejou využitie cielenej liečby pomocou moderných biologických liečiv.

Čo je rakovina hrubého čreva?

Rakovina hrubého čreva a konečníka alebo kolorektálny karcinóm (z lat. colon = črevo, rectum = konečník) je zhubný nádor, ktorý vzniká z buniek vystielajúcich hrubé črevo alebo konečník. Nádor sa začína tvoriť vtedy, keď nastanú zmeny v štruktúre a správaní sa buniek. Zdravé bunky totiž prirodzene vznikajú a zanikajú počas celého nášho života a tento proces je zväčša v rovnováhe.

V dôsledku určitých vonkajších či vnútorných vplyvov sa však niektoré bunky začínajú nekontrolovane množiť a rásť, pričom nezanikajú tak, ako je to v prípade zdravých buniek.

Vo väčšine prípadov najskôr dochádza k nezhubnému množeniu buniek a vznikajú tzv. polypy, ktoré väčšinou nespôsobujú žiadne ťažkosti. Z polypov sa však môže po čase vyvinúť zhubný kolorektálny karcinóm. Preto sú veľmi dôležité pravidelné preventívne vyšetrenia, ktoré polypy včas odhalia. Ich odstránením je možné úplne predísť vzniku rakoviny.

príznaky-rakoviny-hrubúho čreva - a -konečníka
Zdroj foto: Adobestock.com

Aké sú príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka?

Tak ako polypy, aj skoré štádiá rakoviny sa u niektorých pacientov nemusia nijako prejavovať. Neskôr možno pozorovať príznaky ako:

 • slabosť a únava,
 • nevysvetliteľná strata hmotnosti,
 • neustále nepríjemné pocity v bruchu, ako kŕče, plynatosť alebo bolesť,
 • hnačka, zápcha alebo iné zmeny v zložení stolice,
 • pocit neúplného vyprázdnenia čriev,
 • krvácanie z konečníka alebo krv v stolici.

Vznik kolorektálneho karcinómu nemožno prisudzovať len genetickej predispozícii. Na jeho vzniku sa môže podieľať viacero rizikových faktorov:

 • strava bohatá na tuky a chudobná na vlákninu,
 • vek nad 50 rokov,
 • prítomnosť polypov v čreve,
 • výskyt črevných polypov v rodine,
 • zápalové ochorenia čreva – Crohnova choroba a ulcerózna kolitída,
 • cukrovka,
 • obezita,
 • sedavý životný štýl,
 • fajčenie a alkohol.

Veľa z týchto faktorov vieme ovplyvniť zmenou životosprávy. Veľmi kľúčová je tiež skorá diagnóza.

Preventívne vyšetrenia u rizikových pacientov môžu pomôcť úplne predísť vzniku ochorenia alebo výrazne zvýšiť šancu na vyliečenie.

rakovina-hrubého-čreva-kolorektálny-karcinóm
Zdroj foto: Adobestock.com

Liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka

Ak sa prítomnosť kolorektálneho karcinómu zistí skôr ako dôjde k metastázovaniu nádoru, teda k šíreniu rakovinových buniek do iných tkanív a orgánov, najúčinnejšou liečbou je operácia.

Podľa rozsahu môžu byť chirurgicky odstránené polypy, časť sliznice, ale aj časť samotného čreva. Často sa preventívne odstraňujú aj priľahlé lymfatické uzliny, ktoré sú kľúčové pre vznik metastáz.

Chemoterapia, teda podávanie rôznych liečiv, ktoré ničia alebo zabraňujú rastu rakovinových buniek, môže byť účinná pri viacerých fázach ochorenia.

Predoperačná chemoterapia môže nádor zmenšiť a uľahčiť tak jeho vyoperovanie. Pooperačná chemoterapia zase ničí rakovinové bunky, ktoré by sa prípadne nepodarilo odstrániť.

Dôležité postavenie má tzv. paliatívna terapia, ktorej cieľom je zmierniť bolesť spojenú s rakovinovými ochoreniami.

Chemoterapia je tiež jedným z najlepších spôsobov, ako predchádzať metastázam, napr. do pečene. Jej nevýhodou sú však viaceré vedľajšie účinky, ktoré sú zapríčinené pôsobením chemoterapie aj na zdravé bunky (napr. črevný epitel, čo môže byť príčinou žalúdočných ťažkostí, alebo vlasové folikuly, čo spôsobuje známe vypadávanie vlasov). Treba však vedieť, že akokoľvek sú tieto vedľajšie účinky nepríjemné, po skončení liečby odznievajú.

Rádioterapia využíva radiačné žiarenie na deštrukciu alebo zmenšenie nádorov pred operáciou alebo na zmiernenie príznakov ochorenia. Môže sa kombinovať s operáciou alebo chemoterapiou a môže byť aj samostatným liečebným postupom.

liečba-rakovina-hrubého-čreva
Zdroj foto: Adobestock.com

Biologická liečba rakoviny hrubého čreva

Biologické liečivá sú molekuly, ktoré cielene blokujú určité procesy, ktoré sa podieľajú na priebehu ochorenia. Takáto cielená liečba sa uplatňuje aj v liečbe kolorektálneho karcinómu. Rozlišujeme dve skupiny liečiv zamerané na konkrétne procesy množenia a šírenia rakovinových buniek.

Prvou skupinou sú biologické liečivá blokujúce krvné zásobenie nádoru (tzv. anti-VEGF liečba). Zhubné tkanivo, ktoré sa postupne množí a zväčšuje, potrebuje pre svoj rast neustály prísun kyslíka a živín dodávaných krvou.

Rakovinové bunky preto začnú tvoriť tzv. vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF), ktorý podporuje tvorbu nových ciev zabezpečujúcich dodávku krvi do rakovinových buniek. Takto zásobované bunky môžu nielen intenzívnejšie rásť, ale prostredníctvom krvného obehu sa môžu šíriť aj do iných tkanív a orgánov. Tento proces sa nazýva metastázovanie rakoviny.

Ďalším cieľom biologických liečiv v liečbe kolorektálneho karcinómu je receptor pre epidermálny rastový faktor (EGFR). Tieto receptory sa nachádzajú v hojnom počte na povrchu rakovinových buniek a, ako už naznačuje ich názov, pomáhajú im rásť.

Biologické liečivá, ktoré blokujú mechanizmy VEGF alebo EGFR v kombinácii s chemoterapiou, účinne ničia rakovinové bunky a bránia ich rastu a šíreniu.

Tieto liečivá sú určené výhradne pre pacientov v pokročilejších štádiách kolorektálneho karcinómu, pre ktorých sú veľkou nádejou na prežitie, prípadne na predĺženie a zvýšenie kvality ich života.

Najúčinnejšou liečbou kolorektálneho karcinómu je však stále skorá diagnostika, a teda podchytenie ochorenia v počiatočných štádiách. Nepodceňujte preto preventívne vyšetrenia a riaďte sa odporúčaniami svojho lekára.

Autor je farmaceut.

Zdroje

 • https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/targeted-therapy.html
 • https://www.ccalliance.org/colorectal-cancer-information/treatments/biological-therapy
 • http://info.nitraonko.sk/choroby/kolorektalny-karcinom/

Pridaj komentár