Click here!

Edukačný seminár pri príležitosti Svetového Dňa Diabetu

Tlačová správa, 16. november 2015 – Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je v súčasnosti jedno z finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí hovoria o cukrovke ako o pandémii tretieho tisícročia – podľa medzinárodných štatistík trpí

XI. ročník literárnej súťaže Kúzelný kľúč 2015 – 2016

Aj tento rok vyhlásila pražská Psychiatrická nemocnica Bohnice literárnu súťaž pre pacientov a zamestnancov psychiatrických zariadení v Českej republike a Slovenskej republike, pod tradičným názvom „Kúzelný kľúč“ („Kouzelný klíč“). Prihlásiť sa

Slovenská filharmónia pozýva na Koncert bez bariér 2015

Slovenská filharmónia aj tento rok prichádza s peknou koncertnou ponukou, najmä pre ľudí so zdravotným hendikepom. Tohtoročný KONCERT BEZ BARIÉR, ktorého organizátorom je Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra,

Výtvarný salón ZPMP 2015

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) pripravilo jubilejný 20. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím – Výtvarný salón 2015. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 4. septembra