Click here!

Edukačný seminár pri príležitosti Svetového Dňa Diabetu

Tlačová správa, 16. november 2015 – Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je v súčasnosti jedno z finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí hovoria o cukrovke ako o pandémii tretieho tisícročia – podľa medzinárodných štatistík trpí

XI. ročník literárnej súťaže Kúzelný kľúč 2015 – 2016

Aj tento rok vyhlásila pražská Psychiatrická nemocnica Bohnice literárnu súťaž pre pacientov a zamestnancov psychiatrických zariadení v Českej republike a Slovenskej republike, pod tradičným názvom „Kúzelný kľúč“ („Kouzelný klíč“). Prihlásiť sa

Slovenská filharmónia pozýva na Koncert bez bariér 2015

Slovenská filharmónia aj tento rok prichádza s peknou koncertnou ponukou, najmä pre ľudí so zdravotným hendikepom. Tohtoročný KONCERT BEZ BARIÉR, ktorého organizátorom je Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra,