Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Biologická liečba pomáha mnohým pacientom aj na Slovensku

…napriek tomu je stále veľkou neznámou

Nevedomosť, rešpekt, nádej, úľava – týmito slovami by sa dalo charakterizovať vnímanie biologickej liečby medzi pacientmi na Slovensku.

Kým laická verejnosť z veľkej časti netuší, čo sa za pojmom biologickej liečby skrýva, pacienti s niektorými chronickými chorobami na ňu nedajú dopustiť.

Prináša im úľavu od príznakov ich ochorenia a vracia ich späť do plnohodnotného každodenného života s ich rodinami. S rozdielmi vo vnímaní a poznatkoch o biologickej liečbe sa stretávame aj medzi lekármi.

S cieľom zvýšiť informovanosť v tejto oblasti Novartis Slovakia podporil vznik osvetového projektu o biologickej liečbe, ktorého úvodnou fázou bola realizácia prieskumu medzi pacientmi aj lekármi v spolupráci s agentúrou 2muse.

Zdroj foto: Novartis

Podľa realizovaného prieskumu len každý tretí Slovák pozná pojem biologická liečba, a len približne štvrtina opýtaných vie správne určiť, čo je biologická liečba, ak mali na výber viacero možností.

Väčšina respondentov však túto formu liečby vníma nesprávne, napríklad ako liečbu bylinkami, homeopatikami  či ako lieky,  ktoré nie sú chemicky upravené.

Takmer dve tretiny z tých, ktorí už o biologickej liečbe počuli, ju vníma ako nový trend v liečbe ťažkých ochorení a tri štvrtina súhlasí, že má menej nežiaducich účinkov ako klasická liečba. Pri obave z nežiaducich účinkov ľudia najviac dôverujú lekárom, na ktorých by sa obrátila polovica ľudí.

Pacienti, ktorí majú skúsenosti s biologickou liečbou, naopak, presne vedia, o akú liečbu ide. Keď sa prieskumná agentúra 2muse v rámci skupinových rozhovorov pýtala na biologickú liečbu pacientov, ktorí ju užívali, označili ju viacerými prívlastkami – účinná, bezpečná, dostupná i život zachraňujúca.

Zdroj foto: Novartis

K jej silným stránkam zaradili rýchly nástup účinku oproti konzervatívnej liečbe, minimálne vedľajšie účinky či plnohodnotný život, ku ktorému sa mohli vrátiť. Ich slová potvrdzuje aj prof. MUDr. Miloš Jeseňák, primár na Oddelení klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice v Martine.

„Biologická liečba prichádza ako pomoc pre pacientov pri ochoreniach alebo štádiách ochorení, ktoré sme doteraz nedokázali dostatočne zvládnuť pomocou klasickej liečby. Mnohé z týchto ochorení dokážeme práve pomocou biologickej liečby dostať pod kontrolu. Pacient sa zaradí do plnohodnotného kvalitného života a môže žiť úplne normálny život primeranej dĺžky tak ako zdravý jedinec.“

Podobné skúsenosti majú aj lekári rôznych špecializácií z centier biologickej liečby. Vnímajú ju ako prelomovú, drahú, no účinnú liečbu, podmienenú stavom a závažnosťou choroby, ktorá mnohokrát nastupuje až ako posledné riešenie. Podľa ich skúseností pacienti rýchlo nabehnú na biologickú liečbu, vracajú sa späť do života, ochorenie sa spomaľuje, zastavuje.

„Keď sme sa o biologickej liečbe rozprávali s lekármi, ktorí s ňou denne pracujú, uviedli, že okamžité zlepšenie zdravotného stavu vidia aj lekári, nielen pacienti. Pri niektorých diagnózach sa však žiaľ musí najskôr zdravotný stav pacienta zhoršiť, aby mu mohli liečbu nasadiť“ – hovorí Lucia Hanušová z 2muse.

Agentúra uskutočnila prieskum aj medzi všeobecnými lekármi a špecialistami mimo centier biologickej liečby. Biologickú liečbu však pozná dobre len 20 % všeobecných lekárov a dvojnásobný podiel špecialistov. Viac ako tri štvrtiny všeobecných lekárov priznávajú, že o liečbe počuli, ale veľa o nej nevedia.

Biologická liečba pritom nie je novinkou. Za prvých priekopníkov liečby sa totiž dá považovať očkovanie alebo život zachraňujúci inzulín, s ktorým má skúsenosti mnoho generácií.

Zdroj foto: Novartis

Boom v oblasti výskumu a vývoja biologickej liečby prišiel koncom deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Biologická liečba monoklonálnymi protilátkami sa najskôr používala v liečbe ťažkých ochorení, na ktoré už štandardná liečba nestačila, v endokrinológii, reumatológii, imunológii, gastroenterológii, nefrológii, alergiológii, dnes preniká aj do neurológie a do ďalších oblastí liečby.

Oproti chemickým liečivám má totiž veľkú výhodu. Tým, že aj ľudské telo je biologickým organizmom, biologická liečba sa vie ľahšie priblížiť k štruktúram na bunkovej úrovni. Vďaka tomu môže byť lepšie zacielená na konkrétny problém a pomôcť ho vyriešiť.

O jej význame svedčí aj množstvo Nobelových cien, ktoré boli udelené práve v súvislosti s vedeckými objavmi týkajúcimi sa biologickej liečby.

Ako vzniká biologický liek

Pri tvorbe biologického lieku sa používajú živé organizmy alebo bunky, ktoré sa získavajú oddelením z geneticky čiastočne upravených živých organizmov, obyčajne sú to rôzne bielkoviny s určitým osobitým účinkom. Biotechnologickým postupom sa upravia molekuly, ktoré potom získavajú špecifické vlastnosti a v organizme cielene pomáhajú v liečbe daného ochorenia.

Najpoužívanejšou formou biologickej liečby sú v súčasnosti monoklonálne protilátky. Tieto špecifické protilátky napodobňujú protilátky prirodzene produkované naším imunitným systémom, pričom majú schopnosť naviazať sa na špecifické povrchové antigény choroboplodných buniek a zasahovať tak do špecifických  mechanizmov, zodpovedných za vznik a vývoj choroby.

V niektorých prípadoch umožňujú imunitnému systému ľahšie identifikovať nepriateľské bunky a bojovať proti nim ako proti svojmu prirodzenému nepriateľovi. V iných prípadoch môžu priamo blokovať patogenetické procesy v organizme (napr. nadmerne aktívne zápalové procesy).

O projekte Biologická liečba pod lupou

Osvetový projekt, ktorý bol podporený spoločnosťou Novartis Slovakia prostredníctvom  programu Záleží nám, bude prebiehať v niekoľkých fázach.

Široká verejnosť získa overené a zrozumiteľné informácie z rôznych oblastí biologickej liečby prostredníctvom špecializovanej sekcie Biologická liečba na informačnej platforme www.slovenskypacient.sk.

O spoločnosti Novartis

Spoločnosť Novartis sa dlhoročne zameriava na inovatívne riešenia doposiaľ nevyriešených problémov medicíny a zabezpečenie dostupnosti liečby pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Aj vďaka neustálemu úsiliu prinášať pacientom stále nové možnosti účinnej liečby sa spoločnosť Novartis stala jednou z celosvetovo najúspešnejších farmaceutických firiem v tejto oblasti.

Viac informácií na: www.novartis.sk

Kontakt pre médiá:

Lenka Stejskalová, Neuropea, s.r.o., e-mail: stejskalova@neuropea.com, tel.: +421 919 248 120

Tlačová správa zo dňa 4. júl 2019

Pridaj komentár